THE aLTE Q-MARK AND AUDITING SYSTEM

ALTE Q-mark

ALTE Q-mark este un indicator de calitate pe care organizațiile membre îl pot folosi pentru a arăta că examenele lor au trecut un audit ALTE riguros și că răspund tuturor cerințelor de bază ale 17 standardelor de calitate ALTE. Q-mark demonstrează că organizațiile membre ALTE aspiră la standarde consistente de calitate și excelență a examenelor lor.

Q-mark indică faptul că profilul de calitate al unui examen sau al unei suite de examene a fost serios auditat de către un auditor ALTE, iar rezultatul acestui audit a fost 'rezolvat'. Rezultatul rămâne valid pentru o perioadă de cinci ani, sau până în momentul în care apare o schimbare semnificativă în argumentul de validitate al examenului/lor auditate cu succes. Q-mark se acordă numai examenului/lor auditat/e, nu organizației în ansamblul său.

Q-mark îi asigură pe candidați că un examen se sprijină pe procese adecvate, pe proceduri și criterii fiabile și pe standarde consistente.

Numai examenele membrilor ALTE și ale instituțiilor afiliate ALTE care înaintează o aplicație, răspunzând anumitor criterii, pot fi supuse unui proces de auditare ALTE.

În caz că doriți să verificați dacă un examen are indicatorul de calitate Q-mark, vă rugăm să vedeți ALTE Framework

Puteți descărca, de asemenea, un ghid pentru ALTE Q-mark aici

Standardele Minime ALTE

ALTE a stabilit un set de 17 standarde comune pentru examenele membrilor săi, care acoperă toate etapele procesului de testare a limbilor: 

  • construcția testului; 
  • administrare și logistică; 
  • notare și clasificare; 
  • analiza testului; 
  • comunicarea cu beneficiarii.

Acestea se pot descărca, într-o varietate de limbi, de pe pagina de Resurse.

În consecință, utilizatorii examenelor - indivizi, angajatori, instituții de învățământ sau organisme guvernamentale - pot fi siguri că testele de limbi concepute și oferite de către membrii ALTE răspund unor standarde profesionale stricte și reflectă corect abilitățile candidaților.

Procesul de Auditare ALTE

Înainte de a deveni membri ALTE, organizațiile trebuie să supună cel puțin unul dintre examenele lor unui audit ALTE. Auditul verifică modul în care instituțiile răspund diferitelor standarde de calitate. Dacă toate cele 17 standarde minime sunt îndeplinite, auditul se consideră a fi trecut cu succes, iar examenul primește indicatorul de calitate ALTE Q-mark. 

Puteți descărca un ghid al procesului de auditare ALTE aici, sau puteți contacta Secretariatul ALTE pentru a primi informații suplimentare.

Grupul de lucru ALTE QMS

Grupul de lucru ALTE QMS revizuiește și editează procedurile de audit. Membrii grupului de lucru QMS se întâlnesc, de obicei, de trei ori pe an și lucrează în strânsă colaborare cu Standing Committee, pentru a discuta și îmbunătăți procedurile curente. Președintele grupului de lucru QMS este Julia Todorinova, care este, de asemenea, membru al Standing Committee.

Aflați mai multe despre Standing Committee și despre munca pe care grupul de lucru QMS o realizează în prezent. 


AUDITURI - Pregătire și evenimente care urmează

The next events related to auditing will be in Ljubljana, Slovenia, in November 2019.

Organizăm cursuri de pregătire numai pentru auditorii care au deja această funcție; organizăm cursuri de introducere în sistemul de auditare ALTE pentru noi auditori și pentru auditați.

Susținut de Wild Apricot Membership Software