Meniu
Logare


RESURSE - ghiduri și materiale de referință gratuite

ALTE a produs multe ghiduri și materiale de referință în diverse limbi. Acestea sunt descărcabile gratuit. Puteți folosi aceste resurse gratuit pentru scopuri educaționale, cercetare sau alte scopuri non-profit, cu condiția să citați sursa.

Ați putea fi interesați să vedeți și Actele Conferințelor Internaționale, materialul conferințelor bianuale, înregistrări video, informații despre sistemul nostru de audit (Q-Mark) și despre Standardele Minime sau despre cartea noastră de istorie.


Principii de bună practică

Principiile ALTE de bună practică (2020) reprezintă a treia ediție a unui document care a fost creat în 1994. Documentul se dorește a fi un set coerent de recomandări la care toți membrii ALTE și afiliații subscriu atunci când creează și administrează teste de limbi. Stabilește considerații etice și conceptul de utilitate în examinare, ca și calitățile examenelor, acestea constituindu-se în principii reprezentate în Sistemul de Management al Calității ALTE. Principiile ALTE de bună practică sunt disponibile și în limba bască.


Manual pentru crearea testelor de limbi și pentru examinare

Manualul pentru crearea de teste de limbi și examinare (2011) a fost produs de ALTE pentru Unitatea de Politici Lingvistice a Consiliului Europei. Acest manual se va folosi împreună cu CECR și este disponibil în limbile bascăolandeză, franceză și germană.
Ghid pentru crearea de examene de limbaj pentru scopuri specifice

"Ghidul pentru crearea de examene de limbaj pentru scopuri specifice" (2018) a fost produs de ALTE ca un supliment la Manualul din 2011 pentru testarea limbilor și examinare. Producerea ghidului a fost coordonată de grupul de interes special pentru testarea limbilor în scopuri specifice

Ghidul este acum ilustrat cu procesul de dezvoltare a unui examen pentru scopuri specifice academice (LSAP) în acest document: Ilustrare a Ghidului de creare a examenelor de limbaj pentru scopuri specifice . Materialul are scopul de a arăta modul în care pașii din Ghid au fost urmați în dezvoltarea și administrarea acestui examen, cu comentarii directe legate de acest proces, de problemele întâmpinate și de posibile soluții care au fost sugerate.


Alinierea educației lingvistice cu CECR: Manual

Acest material a fost pregătit pentru cei care predau, testează și dezvoltă resurse pentru educația lingvistică, cu scopul de a-i informa și de a sugera modalități de a urma un exercițiu practic sau aplicat de aliniere la CECR. Le este, de asemenea, de folos celor preocupați de chestiuni de politică lingvistică și factorilor de decizie. Manualul(2022) este publicat în comun de către ALTE, EALTA, UKALTA și British Council. 

Puteți să descărcați, de asemenea, formularele editabile de aliniere la CECR, care însoțesc manualul. 


LAMI-LASLLIAM Instrumente de evaluare

Instrumentele de evalure LAMI-LASLLIAM (2022) reprezintă o colecție de patru instrumente de evaluare pentru utilizarea materialuluiAlfabetizare și învățarea limbii a doua pentru integrarea lingvistică a migranților adulți (LASLLIAM) Ghid de referință (un document separat publicat de către Consiliul Europei în 2022) cu scopuri de evaluare. Instrumentele fac parte dintr-o activitate mai largă legată de pilotarea scalelor LASLLIAM utilizate pentru profesori și voluntari implicați în cursurile de alfabetizare și predare a limbii a doua în contextul migrației. 

Instrumentele sunt produse de grupul de interes special LAMI al ALTE, în colaborare cu Consiliul Europei.


Uneven Language Profiles & Differentiated Language Requirements

The aim of the report Uneven Language Profiles and Differentiated Language Requirements: Recommendations for test developers, policy makers and employers (2023) is to raise awareness about the advantages of an uneven profile approach in language testing, i.e., measuring learners’ language skills separately in different parts of the test.  The report presents the results of a survey investigating whether ALTE members do indeed measure and report language skills separately in the tests they develop, as well as the degree to which test users in different Council of Europe member states set differentiated language requirements for different contexts. Finally, the report presents examples of good practice from five countries in which there are language tests measuring uneven language profiles as well as examples of test users setting differentiated language requirements. The target readers for this report are professionals working in language teaching and assessment, primarily in the migration context.


Teste de limbă pentru acces, integrare și cetățenie: un rezumat pentru factorii de decizie politică

Această broșură (2016) a fost produsă de către LAMI SIG pentru Unitatea de Politici Lingvistice a Consiliului Europei. În prezent este disponibilă, de asemenea, în limbile italiană și finlandeză.Integrarea lingvistică a migranților adulți: Cerințe și oportunități de învățare

Acest raport a fost produs cu privire la ancheta din 2018 a Consiliului Europei și ALTE asupra politicilor pentru migrație (limbi și cunoștințe despre societate).

Acesta este disponibi pe website-ul Consiliului Europei.


Glosar multilingv pentru termeni de testare a limbilor

Glosarul multilingual ALTE (1998) joacă un rol semnificativ în încurajarea dezvoltării testării limbilor pentru limbile mai puțin predate, prin stabilirea unor termeni care pot fi noi, alături de echivalentele lor binecunoscute din limbile de largă circulație. Glosarul conține intrări în 10 limbi: catalană, daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, irlandeză, italiană, portugheză și spaniolă. Acest volum le va fi de folos celor care lucrează în contextul limbilor europene, implicați în testare și evaluare.

Codul de practici

Codul de Practici produs de ALTE (1994) stabilește recomandări utile pentru testarea limbilor. Acesta este disponibil într-o varietate de limbi.

bulgară

catalană

galeză


Relaționarea examenelor de limbi cu CECR: Manual

ALTE a contribuit la Manual for 'Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages al Consiliului Europei: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) și a produs Grile de analiză a conținutului (2014) pentru Vorbire și Scriere (analiză și prezentare). Toate acestea sunt disponibile pe site-ul Consiliului Europei.

Listele de analiză a conținutului

Liste de producere și de descriere a sarcinilor și a examenelor (2001):

Lista generală

Lista pentru citire

Lista pentru scriere

Lista pentru ascultare

Lista pentru vorbire

Lista pentru competență structurală

Proiectul ALTE Can Do

Proiectul ALTE "Can Do", a dezvoltat și a validat un set de scale legate de producția candidatului, care descriu ceea ce candidații pot face efectiv într-o limbă (2002).
Proiectul a contribuit în mare măsură la dezvoltarea CECR, fapt confirmat în Anexa D a documentului din 2001 CECR.
The Can Do Statements sunt disponibile în următoarele limbi:

Materiale ALTE pentru ghidarea producătorilor de itemi

Acest set de materiale (2005) a fost produs pentru a ajuta la pregătirea oricui este implicat în oricare dintre părțile proceselor de dezvoltare, scriere, administrare și raportare a rezultatelor testelor de limbi ca limbi străine.


 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Susținut de Wild Apricot Membership Software