RESURSE - ghiduri și materiale de referință gratuite

ALTE a produs multe ghiduri și materiale de referință, într-o serie de limbi. Toate se pot descărca gratuit. 

Versiuni în alte limbi:

Dorim să oferim resursele noastre în cât mai multe limbi cu putință. Dacă puteți oferi o versiune a unui document într-o altă limbă, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE .


Manual for Language Test Development and Examining

"Manual for Language Test Development and Examining" (2011) a fost produs de ALTE în numele Diviziei de Politici Lingvistice a Consiliului Europei. Acest manual se folosește cu CECR și este disponibil în bascăolandeză, franceză și germană.Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests

"Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests" (2018) a fost produs de ALTE ca supliment la Manual for Language Test Development and Examining, din 2011. Producerea Guidelines a fost coordonată de LSP SIG.


Teste de limbă pentru acces, integrare și cetățenie: un rezumat pentru factorii de decizie politică

This booklet (2016) was produced by the GIS LAMI on behalf of the Language Policy Unit of the Council of Europe. It is currently also available in Italian and Finnish.

You might also be interested in the provisional report produced on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants.


Multilingual Glossary of Language Testing Terms

Glosarul multilingual ALTE (1998) joacă un rol semnificativ în încurajarea dezvoltării testării limbilor pentru limbile mai puțin predate, prin stabilirea unor termeni care pot fi noi, alături de echivalentele lor binecunoscute din limbile de largă circulație. Glosarul conține intrări în 10 limbi: catalană, daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, irlandeză, italiană, portugheză și spaniolă. Acest volum le va fi de folos celor care lucrează în contextul limbilor europene, implicați în testare și evaluare.

Relating Language Examinations to the CEFR: A Manual

ALTE a contribuit la Manual for 'Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages al Consiliului Europei: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) și a produs Grile de analiză a conținutului (2014) pentru Vorbire și Scriere (analiză și prezentare). Toate acestea sunt disponibile pe site-ul Consiliului Europei.

Standardele minime

ALTE a stabilit un set de standarde comune pentru examenele membrilor săi (2007), care acoperă toate etapele procesului de testare a limbilor: dezvoltarea testului; crearea sarcinilor și a itemilor; administrarea testului; notarea și clasificarea; raportarea rezultatelor testului; analiza testului; raportarea și concluziile.  Vedeți pagina noastră pentru Stabilirea Standardelor pentru mai multe informații. Cele 17 Standarde Minime sunt disponibile într-o varietate de limbi. Procedures for Auditing (PfA) - Proceduri pentru auditare

The PfA (latest version - October 2019) was produced by the Grupul de lucru QMS and contains all the detailed procedures for auditors and for organisations being audited.


ALTE Framework

ALTE Framework (ultima versiune - aprilie 2019) arată dacă un examen al organizațiilor membre are Q-Mark, ca urmare a unui audit trecut cu succes. Q-Mark este un indicator de calitate pe care membrii ALTE îl pot utiliza pentru a arăta că examenele lor au trecut un audit ALTE riguros și au îndeplinit cele 17 Standarde Minime ALTE (vezi mai jos). Q-Mark le permite celor care utilizează testele să aibă încredere că un examen este susținut de procese, criterii și standarde adecvate.

Listele de analiză a conținutului

Liste de producere și de descriere a sarcinilor și a examenelor (2001):

Lista generală

Lista pentru citire

Lista pentru scriere

Lista pentru ascultare

Lista pentru vorbire

Lista pentru competență structurală

Codul de practici

Codul de Practici produs de ALTE (1994) stabilește recomandări utile pentru testarea limbilor. Acesta este disponibil într-o varietate de limbi.

bulgară

catalană

galeză


Proiectul ALTE Can Do

Proiectul ALTE "Can Do", a dezvoltat și a validat un set de scale legate de producția candidatului, care descriu ceea ce candidații pot face efectiv într-o limbă (2002).
Proiectul a contribuit în mare măsură la dezvoltarea CECR, fapt confirmat în Anexa D a documentului din 2001 CECR.
The Can Do Statements sunt disponibile în următoarele limbi:

Materialele ALTE pentru ghidarea creatorior de itemi

Acest set de materiale (2005) a fost produs pentru a ajuta la pregătirea oricui este implicat în oricare dintre părțile proceselor de dezvoltare, scriere, administrare și raportare a rezultatelor testelor de limbi ca limbi străine.


Bibliografia lucrărilor membrilor ALTE

ALTE a colectat referințe la lucrări, articole, cărți etc., scrise de către reprezentanți ai organizațiilor membre ALTE. Versiunea curentă: ianuarie 2019.Susținut de Wild Apricot Membership Software