Meniu
Logare

ÎNREGISTRĂRILE VIDEO DE LA PRIMUL SIMPOZION INTERNAȚIONAL DIGITAL

Pentru mai multe informații despre prezentări, consultați Documentul cu abstracturi și informații biografice. Prezentările plenare sunt mai jos. Derulați mai jos pentru a găsi celelalte prezentări din cele trei zile ale evenimentului. Din diverse motive, nu toate sesiunile sunt disponibile. 

PREZENTĂRI PLENARE

Nu doar diferit, ci mai bun

Nick Saville

Evaluarea multilingvă integrată cu politica lingvistică: Lecții din cercetare și noi inițiative pentru egalitate și corectitudine

Elana Shohamy

Pot testele să fie corecte și valide?

Barry O'Sullivan

Etica testării lingvistice și locul nostru în ecosistem

Bart Deygers

ALTE PREZENTĂRI: Miercuri, 28 aprilie 2021

OECD: Evaluarea PISA 2025 a limbilor străine, Catalina Covacevich

Măsurarea proceselor cognitive în contexte ale evaluării, Elaine Schmidt

Care e rostul evaluării? ? Adecvarea pentru ființe umane, Amy Devine și Tom Booth  - Doar slide-uri Power Point sunt disponibile

Slide-uri pentru prezentare Amy Devine și Tom Booth

Optimizarea evaluării datorită notării automate, Dominique Casanova

Evaluarea personalizată, Mark Elliott

Utilizarea datelor, Andrew Caines

ATELIERUL LAMI

Introducere în tema ‘Profiluri inegale’, Brian North

De la observare la reacție și, în final, la acțiune: o scurtă istorie a supravegherii de la distanță, Vincent Folny

Principiile ALTE pentru Bune Practici 2020 – Origini - Principii - Practică - Suport – Dr Nick Saville & Dr Waldemar Martyniuk

Principiile ALTE pentru Bune Practici - Contribuții ale membrilor ALTE - Dr Dina Vilcu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Principiile ALTE pentru Bune Practici - Contribuții ale membrilor ALTE - Kateřina Vodičková, Charles University, Praga, Cehia

Principiile ALTE pentru Bune Practici - reflecții critice și comentarii de Salomé Villa Larenas, The Latin American Association for Language Testing and Assessment, (LAALTA)

Principiile ALTE pentru Bune Practici - reflecții critice și comentarii de Peter Lenz, European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)

joi, 29 aprilie 2021 

Eaquals: Privind înapoi și înainte - Lecții învățate din contextul Covid, Lou McLaughlin

Este testarea candidaturilor mari în opoziție cu evaluarea orientată spre învățare? Partea 1, Jessica Wu, Liying Cheng, Nick Saville

Este testarea candidaturilor mari opusă evaluării lingvistice orientate spre învățare? Partea 2, Atta Gebril

Este testarea candidaturilor mari opusă evaluării lingvistice orientate spre învățare? Partea 3, Tony Green

Este testarea candidaturilor mari opusă evaluării lingvistice orientate spre învățare? Partea 4, Q&A

GDPR și supravegherea la distanță, Ian Hanahoe

Implicațiile Volumului Companion CECR pentru evaluarea lingvistică, Brian North

Ajutor sau obstacol? Oportunitățile și provocările evaluării abilităților interacționale prin utilizarea tehnologiei video-call, Hye-won Lee și Mina Patel

Portugheza ca limbă străină în China: provocări ale evaluării în viitor cu privire la contexte, profiluri și restricții pandemice, Catarina Gaspar, Maria Jose Grosso și Milena Sousa

Justiția socială și rasismul structural: rolul limbii, al testării lingvistice și al testatorilor, Cecilie Hamnes Carlsen

Testarea adaptativă: Noi provocări în evaluare. Studiu d caz al esPro, Marta Garcia și Yiannis Papargyris

Prezentări care au câștigat burse (1):

Utilizarea analizei multilevel path pentru factori care afectează cunoașterea colocațiilor, Ivy Chen;

Sarcinile integrate citire-scriere: Generează ele cu adevărat procese cognitive autentice și complexe?,  Alina Reid

Prezentări care au câștigat burse (2):

Medierea comunicării de către vorbitori plurilingvi în Madrid: un ghid pentru evaluarea practicilor sociale online și on-site în perioada post-Covid, Antonio Ramos-Alvarez;

Rezolvarea itemilor în context: Funcționarea diferențială a itemilor între pilotare și administrarea formală pentru Norwegian Language Test, Ga Young Yoon

Consiliul Europei, Divizia de Politici Educaționale: Educația plurilingvă și interculturală pentru democrație, Ahmet-Murat Kılıç

Consiliul Europei Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML): Dinamica evaluării multilingve, Sarah Breslin și Jose Noijons

Evaluarea limbilor mai puțin predate în timpuri de descreștere a numărului de înscrieri și Covid: Abordarea provocărilor și crearea de oportunități. Partea 1, Koen van Gorp

Evaluarea limbilor mai puțin predate în timpuri de descreștere a numărului de înscrieri și Covid: Abordarea provocărilor și crearea de oportunități. Partea 2, Dina Vilcu

Evaluarea limbilor mai puțin predate în timpuri de descreștere a numărului de înscrieri și Covid: Abordarea provocărilor și crearea de oportunități. Partea 3, Ina Ferbežar

Evaluarea limbilor mai puțin predate în timpuri de descreștere a numărului de înscrieri și Covid: Abordarea provocărilor și crearea de oportunități. Partea 4, Emyr Davies

Chestiuni legate de incluziune în evaluarea lingvistică, Ron Zeronis

'Eu predau în mod non-tradițional, deci am nevoie de evaluare non-tradițională': Credințele și practicile evaluării profesorilor în mediul virtual, Anna Czura

Automarcarea ca instrument suplimentar pentru arbitrarea între evaluatori, Dominique Casanova

Impactul COVID în prezentul și viitorul examenelor de la Institutul Cervantes, Javier Fruns Giminez și Ines Soria Pastor

Profesorii de limbi care lucrează online în timpul pandemiei de Covid-19: Practicile de învățare, predare și evaluare în lumina reflectoarelor, Jenny Liontou

Proceduri statistice pentru îmbunătățirea corectitudinii TYS, Burak Aydin

Supravegherea online: ce oportunități există dincolo de Covid-19?, Alice Niezborala

Vineri, 30 aprilie

Efortul de a obține un washback pozitiv: Alinierea sarcinilor de mediere la CECR, Caroline Shackleton și Adolfo Sanchez Cuadrado

Șanse și provocări ale testării online pentru proficiența în limbajul semnelor, Tobias Haug

Condiții de testare corecte și obiective pentru candidații dislexici? Hanne Lauvik și Stine Sørlie

Inserați codul HTML aici

Integrarea abilităților de mediere într-un test de vorbire administrat pe computer , Jing Xu și Annabelle Pinnington

Setarea standardelor în perioada Covid, Jane Lloyd

Provocări pentru evaluarea proficienței lingvistice la locul de muncă: studiu de caz în domeniul aviației, Neil Bullock

Examenele adaptative. Noi provocări pentru evaluare. LC USAL esPro. Studiu de caz, Marta García

GDPR și automarcarea, Ian Hanahoe

O mână întinsă spre profesori, Marie-Therese Swabey

Ce provocări ar putea să existe pentru evaluarea lingvistică în anii 2020? Lynda Taylor

ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o asociație non-profit (CIO), înregistrată în Anglia, numărul 1184799.

Susținut de Wild Apricot Membership Software