Maximizarea impactului

Împărtășim viziunea ALTE asupra nevoii de a face conexiunile între învățare și evaluare – ca și între cercetare, politică și practică. 

Tibor Navracsics, Comisar pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport (UE)


ALTE promovează și facilitează platforme unde pot apărea sinergii ce se pot dezvolta în timp - sinergii între învățarea, predarea și evaluarea limbilor, dar și între cercetare, politică și practică, între zone geografice diferite și domenii de expertiză. 

Aducând împreună diferiții actori în domeniul educației lingvistice, ALTE încurajează o abordare holistică și colaborativă a problemelor curente. La rândul său, această abordare ajută la realizarea conexiunilor între experți și între domenii care altfel ar rămâne izolate, maximizând impactul muncii lor la nivel mondial. 

Conectarea cercetării, a politicilor și a pr

ALTE are un lung istoric de facilitare a dialogului între factorii de decizie politică, cercetători și practicieni. 

ALTE colaborează cu Consiliul Europei și cu a sa Divizie de Politici Lingvistice din anii 1990 și a contribuit semnificativ la elaborarea Cadrului European Comun de Referință (CECR). În 2003, ALTE a dobândit statut participativ de organizație non-guvernamentală internațională (ONGI) pe lângă Consiliul Europei, iar în 2010 s-a alăturat nou-creatului Forum Profesional al Educației Lingvistice și a semnat un acord de cooperare cu Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML). ALTE a produs câteva publicații în numele Consiliului Europei, ca, de exemplu, Manual for Language Test Development and Examining, precum și Language tests for access, integration and citizenship.Colaborarea este în continuare foarte activă, în particular cu privire la chestiuni legate de evaluarea competenței lingvistice a migranților, așa cum rezultă din cooperarea prin care LAMI SIGva realiza o anchetă despre politicile lingvistice și despre cerințele lingvistice pentru migranți, anchetă ce se va desfășura pe parcursul anului viitor, cu rezultatele finale și raportul așteptate la sfârșitul lui martie 2019. 

ALTE has also been a key player in the EU's strategy to promote multilingualism. In 2012, a consortium of ALTE members delivered the European Survey on Language Competences for the European Commission, which measured 15-year-olds' competences in foreign languages across Europe. ALTE was also a member of the European Commission's Civil Society Platform for Multilingualism, and regularly participates in meetings and conferences where ALTE experts work with decision-makers from across the EU to help inform further policy developments in language education. ALTE engages with MEPs and other stakeholders at its annual European Day of Languages Event at the European Parliament. The European Commission has also contributed greatly to ALTE events, including the address that Tibor Navracsics, the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, gave at ALTE's 2016 European Day of Languages event at the European Parliament on the importance of multilingualism and linguistic diversity in Europe.

ALTE e implicată în numeroase alte proiecte privitoare la conectarea dintre cercetare, politici și practică. Proiectul Transvalp din 2007, condus de AFPA, Franța, a fost sursa 'Competențelor Lingvistice Vocaționale' (Compétences Linguistiques Professionnelles), care sunt descriptori ai abilităților ce relaționează sarcini lingvistice legate de joburi cu Cadrul European Comun. Proiectul a rezultat în descriptori detaliați ai sarcinilor lingvistice specifice unui anumit job, , corelați cu un nivel identificat CEF. Aceasta a dus la dezvoltarea unor teste de limbă specifice unor joburi pentru calificări vocaționale - asigurând de faptul că candidații dețin abilitățile lingvistice necesare pentru a intra într-o anumită profesie.


Conectarea învățării, predării și evaluării limbilor

ALTE susține o viziune integrată asupra învățării limbilor, în care predarea și evaluarea joacă un rol-cheie în dezvoltarea fructuoasă a competențelor lingvistice. Dacă sunt folosite greșit, testele se pot transforma în scopul învățării și al predării limbilor și, de prea multe ori, de asemenea, în bariere pentru dezvoltarea academică, personală și profesională (de exemplu, atunci când sunt utilizate pentru admiterea la universitate sau pentru cetățenie). ALTE susține utilizarea corectă a examenelor de limbi, în sensul sprijinirii progresului studenților în procesul de învățare, asigurând un impact pozitiv al evaluării asupra învățării. 


Conectarea experților din diverse domenii tehnice și zone geografice

ALTE creează platforme pe care experți din diferite domenii și colțuri ale lumii pot discuta provocări comune și cele mai bune practici în educația lingvistică. La ultima conferință internațională ALTE au participat delegați din peste 40 de țări, găzduind prezentări ale unor experți în incluziunea socio-lingvistică, testarea în limbajul semnelor și învățarea automată.  
Susținut de Wild Apricot Membership Software