Maximizarea impactului

Împărtășim viziunea ALTE asupra nevoii de a face conexiunile între învățare și evaluare – ca și între cercetare, politică și practică. 

Tibor Navracsics, Comisar pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport (UE)


ALTE promovează și facilitează platforme unde pot apărea sinergii ce se pot dezvolta în timp - sinergii între învățarea, predarea și evaluarea limbilor, dar și între cercetare, politică și practică, între zone geografice diferite și domenii de expertiză. 

Aducând împreună diferiții actori în domeniul educației lingvistice, ALTE încurajează o abordare holistică și colaborativă a problemelor curente. La rândul său, această abordare ajută la realizarea conexiunilor între experți și între domenii care altfel ar rămâne izolate, maximizând impactul muncii lor la nivel mondial. 

Conectarea cercetării, a politicilor și a pr

ALTE are un lung istoric de facilitare a dialogului între factorii de decizie politică, cercetători și practicieni. 

ALTE has been collaborating with the Council of Europe and its Language Policy Unit since the 1990s, and contributed importantly towards the development of the Common European Framework for Reference (CEFR). In 2003, ALTE gained Participatory Status as an International Non-Governmental Organisation (INGO) with the Council of Europe, and in 2010 joined the newly-created Professional Network Forum on Language Education and signed a cooperation agreement with the European Centre for Modern Languages (ECML). ALTE has developed several publications on behalf of the Council of Europe, such as the Manual for Language Test Development and Examining and the Language tests for access, integration and citizenship. Collaboration is still very active, particularly on issues related to assessing migrants' language competencies, as is evidenced by the GIS LAMI's co-operation on a survey about language policies and language requirements for migrants which took place in 2018, with the results reported on in a conference in October 2019.

ALTE a jucat, de asemenea, un rol esențial în strategia UE de promovare a multilingvismului. În 2012, un consorțiu al membrilor ALTE a realizat Ancheta Europeană asupra Competențelor Lingvistice, pentru Comisia Europeană, care a măsurat competențele în ceea ce privește limbile străine în Europa ale copiilor în vârstă de 15 ani. ALTE a fost, de asemenea, membru al Platformei Societății Civile pentru Multilingvism a Comisiei Europene și participă cu regularitate la întâlnirile și conferințele în cadrul cărora experți ALTE lucrează împreună cu factorii decizionali din toată UE, pentru a ajuta la informarea detaliată a politicilor de dezvoltare în educața lingvistică. ALTE colaborează cu MEP și alte organizații interesate, anual, la evenimentul Zilei Europene a Limbilor, la Parlamentul European. Comisia Europeană a contribuit, de asemenea, în mare măsură, la evenimentele ALTE, inclusiv prin faptul că Tibor Navracsics, Comisarul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, s-a adresat participanților la evenimentul Zilei Europene a Limbilor, organizat de ALTE în 2016, la Parlamentul European, cu privire la importanța multilingvismului și a diversității lingvistice în Europa.

ALTE e implicată în numeroase alte proiecte privitoare la conectarea dintre cercetare, politici și practică. Proiectul Transvalp din 2007, condus de AFPA, Franța, a fost sursa 'Competențelor Lingvistice Vocaționale' (Compétences Linguistiques Professionnelles), care sunt descriptori ai abilităților ce relaționează sarcini lingvistice legate de joburi cu Cadrul European Comun. Proiectul a rezultat în descriptori detaliați ai sarcinilor lingvistice specifice unui anumit job, , corelați cu un nivel identificat CEF. Aceasta a dus la dezvoltarea unor teste de limbă specifice unor joburi pentru calificări vocaționale - asigurând de faptul că candidații dețin abilitățile lingvistice necesare pentru a intra într-o anumită profesie.


Conectarea învățării, predării și evaluării limbilor

ALTE susține o viziune integrată asupra învățării limbilor, în care predarea și evaluarea joacă un rol-cheie în dezvoltarea fructuoasă a competențelor lingvistice. Dacă sunt folosite greșit, testele se pot transforma în scopul învățării și al predării limbilor și, de prea multe ori, de asemenea, în bariere pentru dezvoltarea academică, personală și profesională (de exemplu, atunci când sunt utilizate pentru admiterea la universitate sau pentru cetățenie). ALTE susține utilizarea corectă a examenelor de limbi, în sensul sprijinirii progresului studenților în procesul de învățare, asigurând un impact pozitiv al evaluării asupra învățării. 


Conectarea experților din diverse domenii tehnice și zone geografice

ALTE creează platforme pe care experți din diferite domenii și colțuri ale lumii pot discuta provocări comune și cele mai bune practici în educația lingvistică. La ultima conferință internațională ALTE au participat delegați din peste 40 de țări, găzduind prezentări ale unor experți în incluziunea socio-lingvistică, testarea în limbajul semnelor și învățarea automată.  
Susținut de Wild Apricot Membership Software