Meniu
Logare


Maximizarea impactului

Împărtășim viziunea ALTE asupra nevoii de a face conexiunile între învățare și evaluare – ca și între cercetare, politică și practică. 

Tibor Navracsics, Comisar pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport (UE)


ALTE promovează și facilitează platforme unde pot apărea sinergii ce se pot dezvolta în timp - sinergii între învățarea, predarea și evaluarea limbilor, dar și între cercetare, politică și practică, între zone geografice diferite și domenii de expertiză. 

Aducând împreună diferiții actori în domeniul educației lingvistice, ALTE încurajează o abordare holistică și colaborativă a problemelor curente. La rândul său, această abordare ajută la realizarea conexiunilor între experți și între domenii care altfel ar rămâne izolate, maximizând impactul muncii lor la nivel mondial. 

Conectarea cercetării, a politicilor și a practicii

ALTE are un lung istoric de facilitare a dialogului între factorii de decizie politică, cercetători și practicieni. 

ALTE colaborează cu Consiliul Europei și cu Divizia de Politici Lingvistice a CE din 1990 și a avut contribuții importante la dezvoltarea Cadrului European Comun de Referință (CECR). În 2003, ALTE și-a câștigat statutul participativ de organizație internațională non-guvernamentală(INGO) pe lângă Consiliul Europei, iar în 2010 s-a alăturat asociației nou-create Forumul Profesional al Educației Lingvistice; a semnat, de asemenea, un acord de cooperare cu Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML). ALTE a creat câteva publicații pentru Consiliul Europei, precum Manualul pentru Crearea Testelor de Limbi și pentru Examinare și Testele lingvistice pentru acces, integrare și cetățenie. Colaborarea este încă foarte activă, în special în chestiuni legate de evaluarea competențelor lingvistice ale migranților, fapt ce reiese din cooperarea LAMI SIG în privința unei anchete asupra politicilor lingvistice și asupra cerințelor lingvistice pentru migranți, anchetă care s-a desfășurat în 2018 și ale cărei rezultate au fost diseminate în cadrul unei conferințe, în octombrie 2019.

ALTE a jucat, de asemenea, un rol esențial în strategia UE de promovare a multilingvismului. În 2012, un consorțiu al membrilor ALTE a realizat Ancheta Europeană asupra Competențelor Lingvistice, pentru Comisia Europeană, care a măsurat competențele în ceea ce privește limbile străine în Europa ale copiilor în vârstă de 15 ani. ALTE a fost, de asemenea, membru al Platformei Societății Civile pentru Multilingvism a Comisiei Europene și participă cu regularitate la întâlnirile și conferințele în cadrul cărora experți ALTE lucrează împreună cu factorii decizionali din toată UE, pentru a ajuta la informarea detaliată a politicilor de dezvoltare în educața lingvistică. ALTE colaborează cu MEP și alte organizații interesate, anual, la evenimentul Zilei Europene a Limbilor, la Parlamentul European. Comisia Europeană a contribuit, de asemenea, în mare măsură, la evenimentele ALTE, inclusiv prin faptul că Tibor Navracsics, Comisarul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, s-a adresat participanților la evenimentul Zilei Europene a Limbilor, organizat de ALTE în 2016, la Parlamentul European, cu privire la importanța multilingvismului și a diversității lingvistice în Europa.

ALTE e implicată în numeroase alte proiecte privitoare la conectarea dintre cercetare, politici și practică. Proiectul Transvalp din 2007, condus de AFPA, Franța, a fost sursa 'Competențelor Lingvistice Vocaționale' (Compétences Linguistiques Professionnelles), care sunt descriptori ai abilităților ce relaționează sarcini lingvistice legate de joburi cu Cadrul European Comun. Proiectul a rezultat în descriptori detaliați ai sarcinilor lingvistice specifice unui anumit job, , corelați cu un nivel identificat CEF. Aceasta a dus la dezvoltarea unor teste de limbă specifice unor joburi pentru calificări vocaționale - asigurând de faptul că candidații dețin abilitățile lingvistice necesare pentru a intra într-o anumită profesie.


Conectarea învățării, predării și evaluării limbilor

ALTE susține o viziune integrată asupra învățării limbilor, în care predarea și evaluarea joacă un rol-cheie în dezvoltarea fructuoasă a competențelor lingvistice. Dacă sunt folosite greșit, testele se pot transforma în scopul învățării și al predării limbilor și, de prea multe ori, de asemenea, în bariere pentru dezvoltarea academică, personală și profesională (de exemplu, atunci când sunt utilizate pentru admiterea la universitate sau pentru cetățenie). ALTE susține utilizarea corectă a examenelor de limbi, în sensul sprijinirii progresului studenților în procesul de învățare, asigurând un impact pozitiv al evaluării asupra învățării. 


Conectarea experților din diverse domenii tehnice și zone geografice

ALTE creează platforme pe care experți din diferite domenii și colțuri ale lumii pot discuta provocări comune și cele mai bune practici în educația lingvistică. La ultima conferință internațională ALTE au participat delegați din peste 40 de țări, găzduind prezentări ale unor experți în incluziunea socio-lingvistică, testarea în limbajul semnelor și învățarea automată.  
 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Susținut de Wild Apricot Membership Software