Meniu
Logare


Membrii noștri cu drepturi depline


Membrii ALTE cu drepturi depline sunt instituții care produc teste de limbi într-o limbă oficială a țării în care instituția își are sediul. Sunt incluse și testele vorbite, și cele în limbajul mimico-textual. Pentru a deveni membri ALTE, aceștia trebuie să parcurgă un proces de audit ALTE foarte strict pentru cel puțin unul dintre examene, iar dacă acest proces de audit este trecut cu succes, respectivul examen/respectivele examene va/vor primi marca de calitate Q-Mark. Pentru a vedea ce examene au marca de calitate Q-Mark, please see the ALTE Framework on our Q-Mark page.

 Organizație

Limba 

Descriere

Eusko Jaurlaritza bască

HABE (Institutul pentru predarea limbii basce și pentru limba bască pentru adulți) este parte a guvernului basc și este responsabil pentru un număr de programe create pentru predarea limbii basce în comunitatea autonomă Țara Bascilor pentru toate persoanele cu vârsta de peste 16 ani, inclusiv pentru pregătirea continuă a profesorilor de limba bască. Institutul oferă, de asemenea, granturi pentru crearea de materiale pentru predarea limbii basce. HABE se ocupă de examenele internaționale generale de limba bască, de la nivelul A1 la C2, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Departamentul pentru Predarea Limbilor și Studenți Internaționali, Universitatea din Sofia St Kliment Ohridski

bulgară

Departamentul pentru Predarea Limbilor și Studenți Internaționali (DLTIS) de la Universitatea din Sofia St Kliment Ohridski oferă cursuri de limbă și cultură bulgară pentru studenți străini care locuiesc în țară sau aplică pentru cetățenia bulgară și oferă, de asemenea, cursuri pentru traducători. DLTIS oferă trei tipuri de teste de bulgară: Testul Standard de Bulgară ca Limbă Străină; Testul de Bulgară pentru Business și Testul de Bulgară pentru Studenți Străini.

Generalitat de Catalunya catalană Generalitat de Catalunya are, printre obiectivele sale privind politica lingvistică, un sistem de testare și certificare în limba catalană, prin examinare. Instituția își implementează politica de examinare prin două organisme oficiale: Directoratul General pentru Politici Lingvistice, ca parte a Ministerului Culturii din Catalonia, și Institutul Ramon Llull pentru zonele în care nu se vorbește catalana. Directoratul General este, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea programelor de cursuri de catalană pentru adulți și pentru stabilirea instrumentelor adecvate învățării și folosirii catalanei. Institutul Ramon Llull, în schimb, este un consorțiu al cărui membru principal este Generalitat de Catalunya, care promovează studierea și predarea limbii catalane în universități și în ate centre de studiu din lume. Institutul este responsabil pentru evaluarea și certificarea cunoștințelor de catalană ale studenților din afara zonei în care se vorbește catalana.
Charles University cehă

În cadrul Universității Charles din Praga, Institutul pentru Limbi și Studii Pregătitoare (ILPS) oferă instruire în limba cehă și testare pentru străini prin cursuri de limbă, învățare la distanță, cercetare și activități profesionale precum scrierea de manuale și formarea profesorilor. Examenul pentru Certificatul de Limba Cehă, oferit de către ILPS, este proiectat nu doar pentru studenții Universității Charles, ci și pentru toți străinii cu vârsta minimă de 16 ani, care doresc sau au nevoie să demonstreze nivelul lor de competență în limba cehă, fiind recunoscut de către majoritatea angajatorilor cehi și străini, ca și de unele universități și colegii. 

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)daneză

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI), The Ministry for Foreigners and Integration, is in charge of the development and administration of the Danish language and citizenship tests nationwide. We develop Danish language tests for immigrants that measure Language proficiency at the CEFR-levels A1-minus to C1 and citizenship tests that are compulsory requirements for obtaining e.g. open-ended residence permit or citizenship. We also supervise language provision by local authorities, language centres conducting teaching and testing of Danish as a Second Language, language teachers of Danish as a Second Language and other external stakeholders.

For more information, visit: https://danskogproever.dk/

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal olandeză

The Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), or Certificate of Dutch as a Foreign Language, is a project commissioned by the Taalunie (the Dutch Language Union). The CNaVT exams are developed at the Centre for Language and Education of KU Leuven, the University of Leuven and the Radboud University Nijmegen.

CNaVT operates under the auspices of the Nederlandse Taalunie. This intergovernmental organisation aims to strengthen the international position of the Dutch language by creating an infrastructure for a joint language policy, and by integrating the Dutch speaking people in the Netherlands and Suriname with the Dutch speaking (Flemish) community in Belgium.

The CNaVT certifies language proficiency of Dutch as a foreign language worldwide, using task based and domain specific exams related to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The CNaVT exams are organized all around the world for (young) adults who want to prove their language proficiency in Dutch with an internationally recognized certificate.

Cambridge Assessment English
engleză

Parte a Universității din Cambridge, noi ajutăm milioane de persoane să învețe engleza și demonstrăm lumii abilitățile lor. Pentru noi, a învăța engleza înseamnă mai mult decât doar examene și note. E vorba de a avea încredere să comunici și de a avea acces la o viață de experiențe complexe și de oportunități. Cu sprijinul potrivit, învățarea unei limbi este o călătorie entuziasmantă. Suntem alături de cei care învață limba, la fiecare pas.

Suntem lideri la nivel mondial prin calificările și testele oferite celor care învață, dar și profesorilor de engleză: Cambridge English Qualifications, Linguaskill, IELTS, Cambridge English Teaching. Calificările și testele noastre sunt recunoscute la nivel global și asigură abilitățile de limba engleză necesare pentru a comunica și a reuși în lumea reală.

LanguageCert engleză

LanguageCert – an innovative Ofqual regulated Awarding Organisation – develops and delivers high-quality, internationally recognised language exams that enhance the career, education and life opportunities of individuals worldwide. In LanguageCert, we assess language skills through a variety of delivery methods, where exams can be taken οnline with remote, live proctoring, or at a test centre in computer or paper-based format. Our remote online delivery offers greater access to testing as it is available from anywhere in the world, every day 24/7. Approved by the UK Home Office, LanguageCert delivers reliable and high-quality SELT exams covering all visa type requirements to live, work or study in the UK. Our exams portfolio is also accepted worldwide as evidence of English language proficiency, by an ever-growing number of universities and organisations in over 90 countries.

LanguageCert is part of the PeopleCert group which has delivered more than 7 million exams to date in over 200 countries and has been a pioneer in Online (live) proctored exams, since 2013. The language certification business represents the company's fastest developing area of operations, growing annually by 50% on average over the last 3 years. Currently, more than 500,000 candidates are preparing to take a LanguageCert exam globally, with Chinese, South Asian and European markets leading in candidature.

Trinity College Londra engleză

Trinity College Londra este o organizație caritabilă care oferă examene și pregătește pentru specializare în ESOL și TESOL, dar și în muzică, vorbire și dramă, în Regatul Unit, în Europa și în lume.

Education and Youth Board (Harno)
estoniană

The Education and Youth Board (Harno) is a government agency of the Ministry of Education and Research that deals with the implementation of Estonian education and youth policy. Our goal is to offer Estonian people high-quality, modern, and equally accessible educational opportunities. We are organizing national and International exams, tests and studies for collecting objective and comparative data on Estonian education. The Estonian language proficiency examinations are used to test the knowledge of Estonian as the official language. Proficiency examinations (offered at four levels – CEFR A2, B1, B2, C1) are intended for those who wish to apply for citizenship of the Republic of Estonia and/or in whose position it is required to prove the level of proficiency in the Estonian language.

Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus finlandeză

Yleiset kielitutkinnot – Certificatul Național de Competență Lingvistică – este un sistem de examinare pentru adulți, care cuprinde teste în câteva limbi, inclusiv în finlandeză. Testul de Finlandeză ca Limba a Doua a fost dezvoltat ca răspuns la nevoia de evaluare a abilităților lingvistice în limba finlandeză ale unui număr tot mai mare de imigranți și refugiați. Dezvoltarea Certificatului Național este un proiect comun non-profit al Universității din Jyväskylä și a Consiliului Național Finlandez de Educație, care asigură servicii de dezvoltare educațională, evaluare și informare factorilor de decizie politică, profesorilor, proprietarilor și managerilor de școli.

France Éducation international (FEI)
franceză

France Éducation international (FEI) is part of the French Ministry of Education and offers French language training courses for teachers and teacher trainers in French as a foreign language. It also helps in the development of educator's websites and portals; offers DELF and DALF, two official diplomas for foreigners in French as a foreign language; and offers TCF, a standardised test, open to all candidates, designed to evaluate their current skills in French. FEI has expertise in the design of training courses for foreign educational administrators, supports foreign language teaching and international and bilingual classes in France, and organises exchange and language assistants programmes.

Le français des affaires

franceză

Le français des affaires / French for Business is part of the educational group of CCI Paris Ile-de-France. Its activity focuses on professional communication skills for foreigners who use French in their activities and for French companies established abroad which require French speaking personnel. Le français des affaires offers general French language skills assessment via the Test d'évaluation de Français (TEF), along with business and professional French skills assessment through  a set of certificates, the Diplômes de français professionnel / Diplomas in French for Professions.

Xunta de Galicia galiciană

Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), un departament al Xuntei de Galicia (guvernul autonom al Galiciei), încurajează utilizarea limbii galiciene în toată Galicia și creează legislația necesară promovării limbii galiciene. A fost creat un sistem de examinare pentru adulți care permite evaluarea abilităților comunicative și a competenței lingvistice în galiciană. Aceste examene sunt cunoscute drept CELGA  (Certificado de Lingua Galega, sau  'Certificate of Galician Language') și se împart pe cinci niveluri cu grad progresiv de dificultate.

AFU GmbH germană 

AFU Privates Bildungsinstitut GmbH este membrul pentru limba germană al Consorțiului European pentru Certificatul de Competență în Limbi Moderne. Ca membru cu drepturi depline al Consorțiului ECL, AFU GmbH este responsabil pentru construcția și dezvoltarea testelor ECL pentru limba germană, ca și pentru evaluarea răspunsurilor scrise ale candidaților.

Examenul ECL pentru limba germană este un examen monolingual, administrat pe suport de hârtie, care are rolul de a evalua competența generală lingvistică la patru niveluri CEFR: A2, B1, B2 și C1. Testele evaluează separat cele patru activități lingvistice principale (citire, scriere, ascultare și vorbire), în situații și contexte realiste.

Examenul ECL pentru limba germană este oferit internațional, iar evaluarea este recunoscută oficial și acreditată la nivel național în cadrul sistemului de educație maghiar de către Consiliul de Acreditare pentru Examene de Limbi Străine.

Pe lângă crearea de teste, AFU GmbH facilitează integrarea cursurilor și funcționează ca un centru certificat de examinare pentru examenele de limbi ECL. În 2005, instituția a fost avizată de către Biroul German Federal pentru Migrație și Refugiați.

TestDaF-Institut germană

TestDaF-Institut aparține de g.a.s.t. (Societatea de Pregătire pentru Studii Academice și de Creare de Teste), o asociație non-profit afiliată Universității din Haga și Ruhr-University Bochum. Institutul se ocupă cu cercetarea privind testarea limbilor, oferă consultanță și oferă ateliere de pregătire pentru crearea de teste și pentru evaluare. Alte sarcini importante includ dezvoltarea, implementarea și evaluarea TestDaF (Test de germană ca limbă străină). TestDaF este utilizat pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior din Germania. În prezent, există două versiuni TestDaF, pe suport de hârtie și pe suport electronic. Alte teste oferite de către g.a.s.t. sunt: onSET, un test de plasare administrat pe internet, care măsoară competența lingvistică generală (germană, engleză), și TestAS (Test pentru Studii Academice), un test pentru aptitudini scolastice utilizat de către universități pentru a evalua adecvarea candidaților pentru studii academice în anumite domenii. g.a.s.t. administrează, de asemenea, platforma e-learning Deutsch-Uni Online (DUO), oferind cursuri de limba germană și suport tutorial opțional pentru nivelurile CECR A1-C1.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) germană

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) a fost fondat în 1994, la inițiativa departamentelor guvernamentale responsabile din Austria. Este o examinare recunoscută internațional și este un sistem de evaluare pentru germana ca limbă străină/ germana ca limba a doua. În prezent, examenele ÖSD se organizează în mai mult de 400 de centre de examinare ÖSD din toată lumea.

Examenele ÖSD sunt oferite la nivelurile A1–C2, în concordanță cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” (CECR). ÖSD se definește ca un sistem de examinare orientat spre comunicare, care își propune să evalueze competența în limbă străină în situații reale de comunicare.

Dată fiind constituția pluricentrică a germanei, ÖSD ia în considerare varietățile standard ale germanei vorbite în Austria, Germania și Elveția. Aceasta înseamnă că în special sarcinile receptive (abilitățile de citire și de ascultare) se bazează pe texte provenind din toate cele trei țări în care se vorbește germana.

Goethe-Institut germană

The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with a global reach. With our network of Goethe-Instituts, Goethe Centres, cultural societies, reading rooms as well as exam and language learning centres, we have been the first point of contact for many with Germany for over seventy years.

Our examinations cover all levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): starting at A1 for beginners to C2 for the most advanced language learners. Our examinations are offered in more than 500 centres worldwide. Since 2019 we also carry out digital exams at selected examination centres.

The certificates of the Goethe-Institut are accepted as evidence of German language skills by employers and educational institutions in many countries throughout the world. They are used for assessing German language competence in the context of migration and integration, family reunion and citizenship application.

telc GmbH germană

Ca partener competent și experimentat al metodelor de evaluare standardizată, telc gGmbH oferă examene de limbă de înaltă calitate. Testele de limbă telc sunt aliniate la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR). Oferim o varietate largă de mai mult de 80 de teste în 10 limbi. Testele de limbă telc sunt disponibile pentru diferite domenii:

  • Uz general: Pentru cei care folosesc limba străină în primul rând în viața privată
  • Educație: Pentru școli și universități
  • Job: Certificate legate de domeniul profesional și certificate de limbaj pentru scopuri specifice (LSP) pentru cei care au nevoie de limbă în munca și cariera lor
  • Migrație: Certificate pentru limba a doua ca cerință legală în cazul vizei, al rezidenței sau al cetățeniei

telc gGmbH este o filială a Asociației Germane de Educație a Adulților (DVV).

Centrul de Limbi Străine, Universitatea din Pécs maghiară

Centrul de Limbi Străine de la Universitatea din Pécs, Ungaria, creează testele ECL pentru limba maghiară și organizează administrarea examenelor în afara țării. Examenul măsoară competența lingvistică generală scrisă și orală, folosită în vorbirea de zi cu zi, pe baza realizării scopurilor comunicative la diverse grade de complexitate, în acord cu scopurile și domeniile recomandate de CECR. Centrul de Limbi Străine oferă examenele ECL la patru niveluri (CECR A2, B1, B2, C1).

Centrul este responsabil pentru evaluare și pentru eliberarea certificatelor de cunoaștere a limbii maghiare. Certificatele oficiale de maghiară ca limbă străină sunt valide pentru înscrierea în universități și colegii maghiare. Printre centrele de examinare se numără universități, centre culturale maghiare, centre de limbi străine și alte instituții de educație. Centrul de Limbi Străine este implicat în cercetarea legată de maghiara ca limbă străină, în pregătirea creatorilor de itemi și a evaluatorilor probelor orale, ca și în oferirea de cursuri de pregătire a profesorilor la locația unde aceștia își desfășoară activitatea.

The Centre for Irish Language: Cercetare, Predare și Testare, Universitatea Națională a Irlandei, Maynooth irlandeză

Centrul pentru Cercetarea, Predarea și Testarea Limbii Irlandeze de la Universitatea Națională a Irlandei (NUI) Maynooth desfășoară activități de cercetare în testarea limbilor, predarea irlandezei, politici lingvistice, multilingvism și corpus lingvistic. Acesta oferă instruire în domeniul limbii irlandeze la nivel universitar și pentru comunitatea largă, atât național, cât și internațional, oferind un număr de programe de limba irlandeză în vederea obținerii calificării NUI. Centrul aplică și administrează sistemul de examinare Teastas Eorpach na Gaeilge (teg). 

CVCL, Università per Stranieri Perugia italiană

Facultatea de Limbă și Cultură Italiană de la Università per Stranieri di Perugia oferă o largă varietate de cursuri de limbă și cultură italiană, incluzând cursuri specializate, de perfecționare, la nivel licență și postuniversitare. Departamentul de Certificare al Universității a dezvoltat un sistem de examinare pe cinci niveluri pentru a-i evalua pe cei care învață italiana ca limbă străină. Una dintre principalele responsabilități ale Departamentului este aceea de a proiecta și dezvolta teste de competență. Acesta se ocupă, de asemenea, de implementarea programelor de evaluare și de desfășurarea activităților de cercetare aplicată și teoretică.

Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus universitetas, Lietuva lituaniană

Departamentul de Studii Lituaniene de la Universitatea din Vilnius oferă programe de studiu al limbii lituaniene ca limba a doua sau ca limbă străină și al culturii lituaniene pentru studenți locali și internaționali. Departamentul se axează pe dezvoltarea metodologiei, pe proiectarea silabusurilor și pe producerea de manuale. Grupul care se ocupă de testare în interiorul departamentului proiectează teste și este implicat în predarea și testarea lituanienei ca limbă străină în cadrul ALTE, pregătind, de asemenea, creatori de itemi și administratori de teste și oferind cursuri de pregătire a profesorilor deja activi.

Institut National des Langues luxemburgheză

The Institut National des Langues (INL), established by the Ministry of Education, promotes both the national and foreign languages through the organisation of courses for adults and young adults. In order to meet the demand for language instruction in Luxembourg, where nearly half of the population comes from abroad, the INL provides language teaching for general and vocational purposes, and is responsible for the organisation of examinations and the certification of communicative competence in Luxembourgish.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
norvegiană

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) is responsible for language and knowledge of society education for adult immigrants. We develop curricula and tests of Norwegian language and knowledge of society.

The Norwegian Language Test (Norskprøven) is developed by the Department of Norwegian Language Tests at HK-dir. The test has four independent parts: reading, listening, writing, and speaking. The first three of these are digital. The test covers the CEFR levels A1-B2 and is used as the final exam for the introductory language courses for immigrants. The test is also taken by people who need to document their language skills for education, work or citizenship. In addition, we offer a C1-level test (Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå). This test has two parts, each integrating two skills: reading and speaking, and listening and writing.

Uniwersytet Jagiellonski
poloneză

Centrul pentru Limba și Cultura Poloneză în Lume al Universității Jagiellone oferă programe academice de predare a limbii poloneze ca limbă străină studenților de la Facultatea de Studii Poloneze, ca și cursuri de limbă și cultură poloneză pentru studenți străini. Centrul a fost profund implicat în fazele inițiale de dezvoltare a sistemului de examinare a polonezei ca limbă străină, comisionat de Ministerul Polonez al Educației și Sportului, examenele fiind oferite în prezent la trei niveluri de competență.


portugheză

Limba portugheză a fost reprezentată în ALTE de către Universitatea din Lisabona, Departamentul de limbă și cultură portugheză, din 1990 până în 1997. În 1998, a fost fondat CAPLE-ULisboa ca parte a Școlii de Arte și Științe Umaniste a Universității din Lisabona. CAPLE-ULisboa se ocupă de producerea și administrarea examenelor pe cele șase niveluri CECR și de validarea rezultatelor candidaților. CAPLE-ULisboa are o rețea de centre de examinare situate în diferite organizații. Examenele de limba portugheză sunt administrate în trei sesiuni internaționale.

Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină

română

The Department of Romanian language, culture and civilization is part of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca and it has educated and assessed students in Romanian as a foreign language (RFL) for more than 40 years. The Romanian Cultural Institute in Bucharest serves, through its numerous centres as a true ambassador of our language and culture.

The two institutions have created the BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language, offering examinations in the levels A1, A2, B1, B2, C1, C2, linked to the CEFR. They test oral and written receptive and productive abilities, including also a component of elements of communication construction (grammar and vocabulary).   

Univerza v Ljubljani slovenă

The Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, which operates under the auspices of the Department of Slovene Studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, is the central organisation in the field of Slovene as a second and foreign language. The Centre’s activities comprise among others: teaching Slovene as a L2 and FL (adult learners as well as young learners) in Slovenia and abroad, assessing and certifying Slovene as a L2 and FL and developing methodology of teaching and testing, training of teachers, examiners, item writers, publishing course books, etc.

Instituto Cervantes
spaniolă

Diplomele de Spaniolă (DELE), create în 1988 de către Ministerul Educației (RD 826/88), sunt calificări oficiale care certifică gradul de competență și de stăpânire a spaniolei, acordate de Instituto Cervantes în numele Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Spania. Instituto Cervantes deține, prin Decret Regal (RD 1137/2002), coordonarea academică, administrativă și financiară a DELE. Instituto Cervantes este o organizație de stat, care promovează limba și cultura spaniolă în străinătate și este responsabilă de administrarea examenelor DELE în toată lumea.

Examenele DELE au fost construite urmându-se recomandările din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR) și din Manualul pentru relaționarea examenelor de limbi cu CECR, al Consiliului Europei.

Universidad de Salamanca
spaniolă

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca colaborează cu Instituto Cervantes la dezvoltarea și producerea de materiale de testare necesare pentru Diploma de Spaniolă ca Limbă Străină (DELE), fiind, de asemenea, responsabil pentru evaluarea tuturor testelor și a examenelor DELE, susținute în toată lumea.

În 2015, Universitatea din Salamanca a dezvoltat Serviciul Internațional de Evaluare a Limbii Spaniole (SIELE), un sistem electronic de certificare a nivelului de stăpânire a limbii spaniole. Participă, în acest proiect, alături de Instituto Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México și Universidad de Buenos Aires.

Cursos Internacionales a dezvoltat, de asemenea, testul LanguageCert USAL esPro, un sistem de certificare a spaniolei pentru a determina nivelul de competență în limba spaniolă pentru scopuri profesionale, care este administrat în toată lumea prin partenerul său tehnologic PeopleCert, prin partenerul său afiliat LanguageCert.

Stockholms universitet suedeză

Stockholm University is represented by two national tests. The Department of Swedish Language and Multilingualism at Stockholm University is responsible for producing, developing and implementing Tisus (Test in Swedish for university studies) at the request of the Swedish government. Tisus replaced the former Rikstestet in 1997. The test is taken by approximately 1,200 candidates a year all over the world for admission to higher education in Sweden.

The National Test of Swedish for Adult Immigrants (Sfi-provet) has been given since 1996 on behalf of the National Agency for Education. It is produced and developed at the Department of Language Education at Stockholm University. The test is taken all over Sweden by approximately 60 000 candidates a year and it covers three different levels of language proficiency, from beginners to intermediate.

Yunus Emre Enstitüsü Turkish 

Yunus Emre Institute (YEE), the cultural institution of the Republic of Türkiye, was established as a public foundation in 2007 and started operating in 2009 with the aims of building connections between Turkey and other countries, increasing awareness of Turkish culture, supporting the learning of the Turkish language and stimulating greater exchange in the fields of arts, culture, science and education. The Institute, named after the famous 13th century Turkish Sufi Poet Yunus Emre, has 64 branches in 53 countries and 100 contact points in 50 countries as of January 2022. Since 2013, the Exam Centre of the YEE has launched a CEFR-based international examination called “Türkçe Yeterlik Sınavı” (TYS) in accordance with the proficiency definitions and standards of The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The four language skills (reading, writing, listening, and speaking) are assessed in the TYS. The exam fulfills the objective of measuring and documenting the Turkish language proficiency of individuals who learn Turkish as a foreign or second language. 

For more information: www.yee.org.tr

Ministry of National Education, Türkiye

(MoNE)


Turkish  The Ministry of National Education (MoNE) is the main authority in education in Türkiye and is a state institution responsible for all educational activities. With a long history, the primary mission of MoNE is to adopt a constantly evolving approach in education and teaching. Since its establishment, MoNE has been shaping the Turkish education system, providing contemporary and high-quality education to students, and carrying out various studies to train individuals who will compete at national and international levels. One of these studies is the Test of Turkish Four Skills (TDBS), which aims to preserve and promote the Turkish language. TDBS measures the Turkish language proficiency of adults learning Turkish as a foreign language and defines the Turkish language proficiency levels of candidates.
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru galeză

WJEC-CBAC este acum principala instituție care furnizează servicii educaționale în Țara Galilor, inclusiv examene pentru școli, formare de profesori / tutori, ca și producerea de materiale de învățare / predare a limbii galeze.WJEC-CBAC oferă patru calificări special pentru adulți care învață limba galeză ca limba a doua, într-o serie numită 'Defnyddio'r Gymraeg' sau 'Utilizarea galezei'.


 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Susținut de Wild Apricot Membership Software