Membrii noștri cu drepturi depline


Membrii cu drepturi depline ALTE sunt instituții care produc teste de limbi într-o limbă oficială a țării în care instituția își are sediul. Aceste limbi pot fi vorbite sau pot fi mimico-gestuale. Pentru a deveni membri ALTE, instituțiile trebuie să treacă un foarte strict audit ALTE, pentru cel puțin una dintre calificările lor, acest proces soldându-se cu obținerea Q-Mark pentru respectiva calificare/respectivele calificări. Pentru a verifica care dintre calificări au Q-Mark, vă rugăm să vedeți ALTE Framework, pe pagina noastră de Resurse .

 Organizație

Limba 

Descriere

Eusko Jaurlaritza bască

HABE (Institute for the teaching of Basque and Basque Language Literacy to Adults) part of the Basque Government, is responsible for a number of programmes designed to teach the Basque language in Basque Country autonomous community for all people aged 16 and above, including in-service retraining of teachers of Basque and by awarding grants for the creation of Basque language teaching materials. HABE manages the international general Basque language examinations from A1 to C2 within The Common European Framework of Reference for Languages.

Departamentul pentru Predarea Limbilor și Studenți Internaționali, Universitatea din Sofia St Kliment Ohridski

bulgară

Departamentul pentru Predarea Limbilor și Studenți Internaționali (DLTIS) de la Universitatea din Sofia St Kliment Ohridski oferă cursuri de limbă și cultură bulgară pentru studenți străini care locuiesc în țară sau aplică pentru cetățenia bulgară și oferă, de asemenea, cursuri pentru traducători. DLTIS oferă trei tipuri de teste de bulgară: Testul Standard de Bulgară ca Limbă Străină; Testul de Bulgară pentru Business și Testul de Bulgară pentru Studenți Străini.

Generalitat de Catalunya catalană Generalitat de Catalunya are, printre obiectivele sale privind politica lingvistică, un sistem de testare și certificare în limba catalană, prin examinare. Instituția își implementează politica de examinare prin două organisme oficiale: Directoratul General pentru Politici Lingvistice, ca parte a Ministerului Culturii din Catalonia, și Institutul Ramon Llull pentru zonele în care nu se vorbește catalana. Directoratul General este, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea programelor de cursuri de catalană pentru adulți și pentru stabilirea instrumentelor adecvate învățării și folosirii catalanei. Institutul Ramon Llull, în schimb, este un consorțiu al cărui membru principal este Generalitat de Catalunya, care promovează studierea și predarea limbii catalane în universități și în ate centre de studiu din lume. Institutul este responsabil pentru evaluarea și certificarea cunoștințelor de catalană ale studenților din afara zonei în care se vorbește catalana.
Charles University cehă

În cadrul Universității Charles din Praga, Institutul pentru Limbi și Studii Pregătitoare (ILPS) oferă instruire în limba cehă și testare pentru străini prin cursuri de limbă, învățare la distanță, cercetare și activități profesionale precum scrierea de manuale și formarea profesorilor. Examenul pentru Certificatul de Limba Cehă, oferit de către ILPS, este proiectat nu doar pentru studenții Universității Charles, ci și pentru toți străinii cu vârsta minimă de 16 ani, care doresc sau au nevoie să demonstreze nivelul lor de competență în limba cehă, fiind recunoscut de către majoritatea angajatorilor cehi și străini, ca și de unele universități și colegii. 

The Danish Teaching and Testing Unit daneză

Departamentul de Predare și Testare a Danezei face parte din Ministerul pentru Străini și Integrare și este responsabil pentru crearea și administrarea testelor pentru limbă daneză și cetățenie în toată țara. Dezvoltăm teste de limba daneză care măsoară la nivelurile CECR - de la A1 până la C1 și teste pentru cetățenie care sunt cerințe obligatorii pentru a obține, de exemplu, permis de rezidență nelimitată sau cetățenie. Coordonăm, de asemenea, profesorii de daneză ca limba a doua, centrele de limbi, administrațiile locale care organizează testarea limbii și alți beneficiari externi.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal olandeză

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), sau Certificatul de Olandeză ca Limbă Străină, este un proiect comandat de către Taalunie (Uniunea Limbii Olandeze). Examenele CNaVT sunt dezvoltate de către Centrul pentru Limbi și Educație al KU Leuven, Universitatea din Leuven.

CNaVT operează sub auspiciile Nederlandse Taalunie. Această organizație internațională are rolul de a întări poziția internațională a limbii olandeze, prin crearea unei infrastructuri pentru o politică lingvistică comună și prin integrarea vorbitorilor de limba olandeză din Țările de Jos și Surinam cu comunitatea vorbitoare de limba olandeză (flamandă) din Belgia.

CNaVT concepe și dezvoltă teste de competență în olandeză ca limbă străină, dezvoltă și menține o bancă de teste și de sarcini, care pot fi folosite de către profesori de olandeză ca limbă străină, și desfășoară activități de cercetare pentru a oferi acestor teste o bază științifică.

Interuniversity Testing Consortium (IUTC) olandeză

Consorțiul Interuniversitar de Testare (IUTC) este compus din 5 centre universitare de limbi din Flandra, partea din Belgia în care se vorbește limba olandeză. IUTC dezvoltă, administrează și evaluează examene relaționate la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR) și a creat un sistem de testare independent de programele de cursuri pentru teste de engleză și olandeză.

Unul dintre testele IUTC este ITNA (Testul Interuniversitar de Olandeză ca Limba a Doua). A fost oferit și dezvoltat ca un test high-stakes de admitere, pentru nivelurile B2 și C1, cerut pentru educația universitară din Flandra.

Cambridge Assessment English
engleză

Parte a Universității din Cambridge, noi ajutăm milioane de persoane să învețe engleza și demonstrăm lumii abilitățile lor. Pentru noi, a învăța engleza înseamnă mai mult decât doar examene și note. E vorba de a avea încredere să comunici și de a avea acces la o viață de experiențe complexe și de oportunități. Cu sprijinul potrivit, învățarea unei limbi este o călătorie entuziasmantă. Suntem alături de cei care învață limba, la fiecare pas.

Suntem lideri la nivel mondial prin calificările și testele oferite celor care învață, dar și profesorilor de engleză: Cambridge English Qualifications, Linguaskill, IELTS, Cambridge English Teaching. Calificările și testele noastre sunt recunoscute la nivel global și asigură abilitățile de limba engleză necesare pentru a comunica și a reuși în lumea reală.

Trinity College Londra engleză

Trinity College Londra este o organizație caritabilă care oferă examene și pregătește pentru specializare în ESOL și TESOL, dar și în muzică, vorbire și dramă, în Regatul Unit, în Europa și în lume.

Foundation Innove estoniană

Foundation INNOVE oferă examene de limba estoniană destinate candidaților care au absolvit în instituții de învățământ non-estoniene și care doresc să lucreze în Estonia sau să obțină cetățenie estoniană. Patru niveluri de examinare lingvistică sunt oferite gratuit.

Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus

finlandeză

Yleiset kielitutkinnot – Certificatul Național de Competență Lingvistică – este un sistem de examinare pentru adulți, care cuprinde teste în câteva limbi, inclusiv în finlandeză. Testul de Finlandeză ca Limba a Doua a fost dezvoltat ca răspuns la nevoia de evaluare a abilităților lingvistice în limba finlandeză ale unui număr tot mai mare de imigranți și refugiați. Dezvoltarea Certificatului Național este un proiect comun non-profit al Universității din Jyväskylä și a Consiliului Național Finlandez de Educație, care asigură servicii de dezvoltare educațională, evaluare și informare factorilor de decizie politică, profesorilor, proprietarilor și managerilor de școli.

Centre international d'études pédagogiques franceză

Centre international d'études pédagogiques (CIEP) face parte din Ministerul francez al Educației și oferă cursuri de formare pentru profesorii și pentru formatorii de franceză ca limbă străină. Ajută, de asemenea, la dezvoltarea website-urilor și a portalurilor dedicate educației; oferă DELF și DALF, două certificate oficiale pentru străini de franceză ca limbă străină; oferă, de asemenea, TCF, un test standardizat, disponibil pentru toți candidații, proiectat pentru a evalua abilitățile lor curente de limbă franceză.CIEP are expertiză în dezvoltarea de cursuri de formare pentru administratorii din domeniul educației într-o limbă străină, sprijină predarea limbilor străine, clasele internaționale și bilingve în Franța și organizează programe de schimb și de asistență în domeniul limbilor.

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

franceză

Le français des affaires / Franceza pentru Afaceri se axează pe abilitățile de comunicare profesională pentru străinii care utilizează franceza în activitățile lor și pentru companiile franceze stabilite în străinătate, care au nevoie de angajați vorbitori de limba franceză. Le français des affaires oferă evaluarea abilităților generale de limba franceză prin Test d'évaluation de Français (TEF), alături de evaluarea abilităților de business și profesionale, printr-un set de certificate, Diplômes de français professionnel / Diplome de franceză pentru profesii.

Xunta de Galicia galiciană

Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), un departament al Xuntei de Galicia (guvernul autonom al Galiciei), încurajează utilizarea limbii galiciene în toată Galicia și creează legislația necesară promovării limbii galiciene. A fost creat un sistem de examinare pentru adulți care permite evaluarea abilităților comunicative și a competenței lingvistice în galiciană. Aceste examene sunt cunoscute drept CELGA  (Certificado de Lingua Galega, sau  'Certificate of Galician Language') și se împart pe cinci niveluri cu grad progresiv de dificultate.

TestDaF-Institut germană

TestDaF-Institut face parte din g.a.s.t. (Societatea de pregătire pentru studii universitare și creare de teste), o asociație non-profit, și este afiliată Universității din Hagen și Ruhr-University Bochum. Activitățile principale ale TestDaF-Institut includ dezvoltarea, implementarea și evaluarea TestDaF (Test de germană ca limbă străină). TestDaF este utilizat pentru admiterea în învățământul superior din Germania; acesta face parte din suita de examene oferită de Goethe-Institut. Aproximativ 45,000 de candidați susțin TestDaF în fiecare an, pentru a-și demonstra și certifica abilitățile lingvistice. Alte teste oferite de g.a.s.t. sunt: onSET, un sistem de testare administrat prin internet pentru măsurarea nivelului de competență lingvistică generală (germană, engleză) și TestAS (Test pentru studii universitare), un test pentru aptitudini academice folosit de către universități pentru a evalua capacitatatea candidaților de a începe studii la nivel academic în anumite domenii.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) germană

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) a fost fondat în 1994, la inițiativa departamentelor guvernamentale responsabile din Austria. Este o examinare recunoscută internațional și este un sistem de evaluare pentru germana ca limbă străină/ germana ca limba a doua. În prezent, examenele ÖSD se organizează în mai mult de 400 de centre de examinare ÖSD din toată lumea.

Examenele ÖSD sunt oferite la nivelurile A1–C2, în concordanță cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi” (CECR). ÖSD se definește ca un sistem de examinare orientat spre comunicare, care își propune să evalueze competența în limbă străină în situații reale de comunicare.

Dată fiind constituția pluricentrică a germanei, ÖSD ia în considerare varietățile standard ale germanei vorbite în Austria, Germania și Elveția. Aceasta înseamnă că în special sarcinile receptive (abilitățile de citire și de ascultare) se bazează pe texte provenind din toate cele trei țări în care se vorbește germana.

Goethe-Institut germană

Goethe-Institut este instituția culturală a Republicii Federale Germania. Scopul nostru este acela de a promova studiul germanei ca limbă străină și de a încuraja schimburile culturale internaționale. Examenele noastre corespund nivelurilor din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi(CECR) și variază de la nivelul A1 pentru începători până la C2 pentru abilitățile lingvistice la cel mai înalt nivel. În fiecare an, aproximativ 435,000 de persoane iau parte la aceste examinări, în mai mult de 500 de centre din lume. Acestea sunt acceptate ca dovadă a abilităților de limba germană de către angajatori și instituții de învățământ din numeroase țări, în întreaga lume. Ele sunt folosite pentru a evalua competența de limba germană în contextul migrării și integrării, al reunirii familiei și al aplicării pentru obținerea cetățeniei.

telc GmbH germană

Ca partener competent și experimentat al metodelor de evaluare standardizată, telc gGmbH oferă examene de limbă de înaltă calitate. Testele de limbă telc sunt aliniate la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR). Oferim o varietate largă de mai mult de 80 de teste în 10 limbi. Testele de limbă telc sunt disponibile pentru diferite domenii:

  • Uz general: Pentru cei care folosesc limba străină în primul rând în viața privată
  • Educație: Pentru școli și universități
  • Job: Certificate legate de domeniul profesional și certificate de limbaj pentru scopuri specifice (LSP) pentru cei care au nevoie de limbă în munca și cariera lor
  • Migrație: Certificate pentru limba a doua ca cerință legală în cazul vizei, al rezidenței sau al cetățeniei

telc gGmbH este o filială a Asociației Germane de Educație a Adulților (DVV).

ELTE Origó Centrul de Limbi maghiară

Centrul de Limbi Origó este o instituție orientată spre profit a Universității Eötvös Loránd (ELTE). Aceasta se axează pe administrarea examenelor și predarea limbilor. Instituția, care are sediul central în Budapesta, dispune de o rețea națională, prin care administrează examene în cele mai mari universități din țară și în alte instituții de învățământ. Una dintre sarcinile-cheie ale Institutului este aceea de a standardiza evaluarea limbii maghiare în cadrul unui sistem modern de examinări.

Centrul de Limbi Străine, Universitatea din Pécs Maghiară

Centrul pentru Limbi Străine de la Universitatea din Pécs, Ungaria, produce testele ECL în limba maghiară, organizează și administrează aceste examene în toată lumea. Examenul măsoară abilitățile generale scrise și orale, specifice discursului de zi cu zi, bazat pe realizarea scopurilor comunicative în diferite grade de complexitate, în concordanță cu domeniile și cu temele recomandate prin CECR. FLC oferă examenele ECL la patru niveluri (CECR A2, B1, B2, C1).

Centrul este responsabil pentru evaluare și pentru eliberarea certificatelor de cunoaștere a limbii maghiare. Certificatele oficiale de maghiară ca limbă străină sunt valide pentru înscrierea în universități și colegii maghiare. Printre centrele de examinare se numără universități, centre culturale maghiare, centre de limbi străine și alte instituții de educație. Centrul de Limbi Străine este implicat în cercetarea legată de maghiara ca limbă străină, în pregătirea creatorilor de itemi și a evaluatorilor probelor orale, ca și în oferirea de cursuri de pregătire a profesorilor la locația unde aceștia își desfășoară activitatea.

The Centre for Irish Language: Cercetare, Predare și Testare, Universitatea Națională a Irlandei, Maynooth irlandeză

Centrul pentru Cercetarea, Predarea și Testarea Limbii Irlandeze de la Universitatea Națională a Irlandei (NUI) Maynooth desfășoară activități de cercetare în testarea limbilor, predarea irlandezei, politici lingvistice, multilingvism și corpus lingvistic. Acesta oferă instruire în domeniul limbii irlandeze la nivel universitar și pentru comunitatea largă, atât național, cât și internațional, oferind un număr de programe de limba irlandeză în vederea obținerii calificării NUI. Centrul aplică și administrează sistemul de examinare Teastas Eorpach na Gaeilge (teg). 

CVCL, Università per Stranieri Perugia italiană

Facultatea de Limbă și Cultură Italiană de la Università per Stranieri di Perugia oferă o largă varietate de cursuri de limbă și cultură italiană, incluzând cursuri specializate, de perfecționare, la nivel licență și postuniversitare. Departamentul de Certificare al Universității a dezvoltat un sistem de examinare pe cinci niveluri pentru a-i evalua pe cei care învață italiana ca limbă străină. Una dintre principalele responsabilități ale Departamentului este aceea de a proiecta și dezvolta teste de competență. Acesta se ocupă, de asemenea, de implementarea programelor de evaluare și de desfășurarea activităților de cercetare aplicată și teoretică.

Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus universitetas, Lietuva lituaniană

Departamentul de Studii Lituaniene de la Universitatea din Vilnius oferă programe de studiu al limbii lituaniene ca limba a doua sau ca limbă străină și al culturii lituaniene pentru studenți locali și internaționali. Departamentul se axează pe dezvoltarea metodologiei, pe proiectarea silabusurilor și pe producerea de manuale. Grupul care se ocupă de testare în interiorul departamentului proiectează teste și este implicat în predarea și testarea lituanienei ca limbă străină în cadrul ALTE, pregătind, de asemenea, creatori de itemi și administratori de teste și oferind cursuri de pregătire a profesorilor deja activi.

Institut National des Langues luxemburgheză

Institut National des Langues (INL), fondat de Ministerul Educației, promovează atât limbile naționale, cât și pe cele străine, prin organizarea de cursuri pentru adulți și tineri. Pentru a răspunde cererii de instruire în domeniul limbilor în Luxemburg, unde aproape o treime din populație provine din alte țări, INL asigură predarea limbilor pentru scopuri generale și vocaționale, fiind responsabil pentru organizarea examenelor și pentru certificarea competenței comunicative în luxemburgheză.

Skills Norway (Kompetanse Norge) norvegiană

Skills Norway aparține Ministerului Național al Educației și Cercetării. Principalul scop al Skills Norway este acela de a contribui la sprijinirea unei cetățenii active, la îmbunătățirea șanselor de angajare și la o creștere a participării la procesul educațional. Skills Norway este responsabil pentru chestiuni curriculare și pedagogice legate de predarea norvegienei ca limba a doua și de orientarea socio-culturală a imigranților adulți. Skills Norway este responsabilă pentru dezvoltarea Norskprøven,„Testul de limba norvegiană”. Testul măsoară la nivelurile CECR - A1, A2, B1 și B2.

Uniwersytet Jagiellonski
poloneză

Centrul pentru Limba și Cultura Poloneză în Lume al Universității Jagiellone oferă programe academice de predare a limbii poloneze ca limbă străină studenților de la Facultatea de Studii Poloneze, ca și cursuri de limbă și cultură poloneză pentru studenți străini. Centrul a fost profund implicat în fazele inițiale de dezvoltare a sistemului de examinare a polonezei ca limbă străină, comisionat de Ministerul Polonez al Educației și Sportului, examenele fiind oferite în prezent la trei niveluri de competență.


portugheză

Portuguese was represented in ALTE by the University of Lisbon's Department of Portuguese Language and Culture from 1990 to 1997. In 1998, CAPLE-ULisboa was founded in the School of Arts and Humanities of the University of Lisbon. CAPLE-ULisboa is involved in the production and delivery of the CEFR six level examinations and for the validation of the candidates' performances. CAPLE-ULisboa runs a net of examination centres located in various organisations. Portuguese exams are administered in three international sessions.

Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină

română

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească este parte a Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și desfășoară activități de predare și de evaluare a cunoștințelor de română ca limbă străină ale studenților (RLS) de mai bine de 40 de ani. Institutul Cultural Român din București acționează, prin numeroasele sale centre, ca un adevărat ambasador al limbii și culturii noastre.

Cele două instituții au creat Consorțiul UBB-ICR pentru Testarea Românei ca Limbă Străină, oferind examene pentru nivelurile A1, A2, B1 și B2, relaționate la CECR. Acestea testează abilitățile receptive și productive orale și scrise, incluzând, de asemenea, un component de elemente de construcție a comunicării (gramatică și vocabular).    

Univerza v Ljubljana
slovenă

Centrul pentru Slovenă ca Limba a doua/Limbă Străină este parte a Departamentului de Studii Slovene de la Facultatea de Arte, Universitatea din Ljubljana. Centrul oferă cinci programe care încurajează cercetarea internațională, promovează limba, cultura și literatura slovenă în străinătate și dezvoltă metodologia de predare a slovenei ca limba a doua/ limbă străină. Centrul administrează teste de slovenă și eliberează Certificate oficiale de Slovenă ca Limbă Străină/ ca Limba a doua, care sunt necesare, printre altele, pentru cetățenia slovenă, pentru a obține un permis de muncă, sau pentru înscrierea la universitățile și colegiile slovene.

Centrul dezvoltă, de asemenea, programe de predare, reglementează standardele și organizează training pentru examinatori și evaluatori.

Instituto Cervantes
spaniolă

Diplomele de Spaniolă (DELE), create în 1988 de către Ministerul Educației (RD 826/88), sunt calificări oficiale care certifică gradul de competență și de stăpânire a spaniolei, acordate de Instituto Cervantes în numele Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Spania. Instituto Cervantes deține, prin Decret Regal (RD 1137/2002), coordonarea academică, administrativă și financiară a DELE. Instituto Cervantes este o organizație de stat, care promovează limba și cultura spaniolă în străinătate și este responsabilă de administrarea examenelor DELE în toată lumea.

Examenele DELE au fost construite urmându-se recomandările din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR) și din Manualul pentru relaționarea examenelor de limbi cu CECR, al Consiliului Europei.

Universidad de Salamanca
spaniolă

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca colaborează cu Instituto Cervantes la dezvoltarea și producerea de materiale de testare necesare pentru Diploma de Spaniolă ca Limbă Străină (DELE), fiind, de asemenea, responsabil pentru evaluarea tuturor testelor și a examenelor DELE, susținute în toată lumea.

În 2015, Universitatea din Salamanca a dezvoltat Serviciul Internațional de Evaluare a Limbii Spaniole (SIELE), un sistem electronic de certificare a nivelului de stăpânire a limbii spaniole. Participă, în acest proiect, alături de Instituto Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México și Universidad de Buenos Aires.

Cursos Internacionales a dezvoltat, de asemenea, testul LanguageCert USAL esPro, un sistem de certificare a spaniolei pentru a determina nivelul de competență în limba spaniolă pentru scopuri profesionale, care este administrat în toată lumea prin partenerul său tehnologic PeopleCert, prin partenerul său afiliat LanguageCert.

Stockholms universitet suedeză

Suedeza ca Limbă Străină/ca Limba a doua se predă la Universitatea Stockholm din 1947, la Departamentul de Limba Suedeză și Multilingvism. În plus, Centrul de Cercetare a Bilingvismului administrează Testul Național de Suedeză pentru Imigranți Adulți (Sfi-provet) din 1996, în numele Agenției Naționale pentru Educație. Departamentul de Limba Suedeză și Multilingvism este responsabil penru producerea, analizarea și dezvoltarea Tisus (Testul de suedeză pentru studii universitare).

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru galeză

WJEC-CBAC este acum principala instituție care furnizează servicii educaționale în Țara Galilor, inclusiv examene pentru școli, formare de profesori / tutori, ca și producerea de materiale de învățare / predare a limbii galeze.WJEC-CBAC oferă patru calificări special pentru adulți care învață limba galeză ca limba a doua, într-o serie numită 'Defnyddio'r Gymraeg' sau 'Utilizarea galezei'.


Susținut de Wild Apricot Membership Software