Meniu
Logare

Evaluarea Lingvistică Adaptată pentru Viitor

Misiunea ALTE este aceea de a stabili standarde pentru evaluarea lingvistică, a susține diversitatea limbilor (atât a celor vorbite, cât și a celor în limbaj mimico-gestual) prin angajamentul pentru multilingvism, și a maximiza impactul predării, al testării și al evaluării limbilor în Europa și dincolo de granițele acesteia. A opta conferință internațională a noastră analizează modul în care evaluarea lingvistică modelează și este modelată de societate, pentru a fi adecvată pentru viitor în această decadă.

Tema se împarte în trei secțiuni.

 

Pregătit pentru Era Digitală

Era digitală a început deja de câtva timp, dar pandemia de Covid s-a dovedit a fi un catalizator, accelerând digitalizarea în evaluarea lingvistică, la fel ca în multe alte aspecte ale vieții noastre. Organizațiile de testare lingvistică au fost nevoite să se schimbe rapid, având, în același timp, o viziune pe termen lung a consecințelor pentru industrie și, în cele din urmă, pentru cei care studiază limbi. 

Lucrările din această secțiune pot include, printre alte domenii:

-          Progrese tehnologice în evaluarea lingvistică;

- Automarking;

- Construcția automată a testului;

- Supravegherea la distanță;

-          Utilizarea AI;

-          Etica în tehnologie.

Diversitate și incluziune în evaluarea limbilor

Organizațiile de evaluare lingvistică pot primi critici pentru că sunt prea axate pe protejarea intereselor culturii limbilor de largă circulație. Cum putem echilibra nevoia de evaluare a limbilor standardizate pentru a demonstra abilitățile de comunicare, recunoscând în același timp natura diversă a tuturor indivizilor care folosesc limbajul? Cum îi putem proteja și cum putem pleda pentru cei care folosesc o așa-numită limbă 'minoritară', sau pe cei care au nevoie de sprijin în plus când sunt evaluați? Cum putem păstra evaluarea limbilor sigură din pucnt de vedere etic, moral, social și al mediului înconjurător?

Lucrările din această secțiune pot include, printre alte domenii:

- A face evaluarea relevantă și clară în diverse contexte;          

- Limbi, dialecte și variante mai puțin utilizate;

Sign languages;

Justiție socială;

- Evaluarea pentru imigranți;

- Cerințe și nevoi speciale;

- Chestiuni legate de egalitate, diversitate, incluziune și apartenență;

- Învățarea pe parcursul întregii vieți;

- Sustenabilitate.

Implementarea cadrelor de referință

În educația lingvistică, cadrele facilitează o înțelegere comună a ceea ce poate fi învățat, predat sau evaluat. Producerea și utilizarea tot mai intensă a unor astfel de instrumente,de felul (în mod special, dar nu numai) CECR, ar trebui să ducă la o calitate mai bună în educație și în evaluare pentru utilizatorii limbilor. Acesta permite producerea, explicarea și aplicarea constructelor limbilor și chiar ale altor comportamente sociale, cognitive și culturale care influenșează limbajul. Cu toate acestea, implementarea cadrelor vine cu provocări, iar acestea trebuie să fie depășite în beneficiul elevilor și candidaților noștri. 

Lucrările din această secțiune pot include, printre alte domenii:

- Alinierea educației și a evaluării la cadre;

- Aplicații ale CEFR Companion Volume;

- Mediere;

- Pluriculturalism și plurilingvism;

Adaptări la CECR;

- Alte cadre pentru evaluarea lingvistică (de exemplu, CSE în China).

ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o asociație non-profit (CIO), înregistrată în Anglia, numărul 1184799.

Susținut de Wild Apricot Membership Software