Meniu
Logare


ADMINISTRARE ȘI Management  

ALTE este o organizație caritabilă încorporată(CIO), cu sediul în Anglia, număr de înregistrare 1184799. Are o constituție și un număr de alte documente organizaționale. ALTE și-a schimbat statutul legal anterior, care a fost EEIG (grup european de interes economic) în CIO, în 2019.

Consiliul Membrilor

După cum indică numele său, Consiliul Membrilor constă dintr-un reprezentant oficial al fiecărei organizații care este membru cu drepturi depline.  Organizația membră are, de asemenea, un reprezentant cu drept de vot, care votează în chestiunile legate de ALTE în numele organizației care este membru cu drepturi depline. Reprezentantul cu drept de vot poate fi aceeași persoană ca reprezentatul oficial, dar nu este nevoie să fie așa. 

Consiliul Membrilor ALTE se întâlnește de obicei o dată pe an, în cadrul Adunării Generale Anuale (AGM), pentru a discuta prezentul și viitorul asociației.  Alți membri ALTE, fără drept de vot, pot participa la AGM. 

Secretarul General

Secretarul-General al ALTE este ales direct de către Consiliul Membrilor, dintre reprezentanții membrilor ALTE cu drepturi depline. Secretarul-General este un membru ex-officio al organizației și se asigură că scopurile strategice ale ALTE se realizează în modul cel mai eficient. 

Dr. Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is the current ALTE Secretary-General (Term expires Nov 2025).

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație este organul ales cel mai înalt și are responsabilitatea legală pentru organizație. Membrii Consiliului (Trustees) sunt aleși de către membrii cu drepturi depline pentru a reprezenta interesele asociației. Membrii Consiliului trebuie să fie angajați ai organizațiilor membri cu drepturi depline sau membri experți individuali. Membrii experți individuali (marcați *) nu pot constitui mai mult de jumătate din Consiliu.

Membrii COnsiliului de Administrație iau decizii în numele Consiliului Membrilor. Spre exemplu, ei avizează situația financiară anuală, aprobă aplicațiile pentru noi membri și afiliați instituționali și revizuiesc documentația de organizare a ALTE atunci când este necesar. 

The Board closely supports the work of the ALTE Secretariat, and ensures the best allocation of ALTE funds.

În prezent, membrii Consiliului de Administrație sunt:

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (Chair) (Term expires November 2025)

Emyr Davies (WJEC-CBAC Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) (termenul expiră în noiembrie 2023)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Term expires November 2025)

Vincent Folny (France Éducation International) (Term expires November 2025)

Anne Gallagher (Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland)* (Term expires November 2025)

Barry O'Sullivan (British Council)* (Term expires November 2025)

José Pascoal (University of Macau)* (Term expires November 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Term expires November 2025)

+ 1 vacant place

The Secretary-General, Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is an ex-officio trustee.

Comitetul Permanent

Comitetul Permanent este un organism ales de experți în evaluarea limbilor și administrarea examenelor. Membrii Comitetului sunt aleși dintre reprezentanții membrilor ALTE cu drepturi depline.  Membrii Comitetului trebuie să fie angajați ai organizațiilor membri cu drepturi depline membri experți individuali. Membrii experți individuali (marcați *) nu pot constitui mai mult de jumătate din numărul membrilor Comitetului Permanent.

Comitetul Permanent asigură calitatea și corectitudinea sistemului de audit ALTE prin:

  • Reexaminarea fiecărui audit și a rezultatului final;
  • Aprobarea acordării mărcii de calitate ALTE (Q-mark);
  • Identificarea problemelor pe care instituțiile auditate trebuie să le rezolve;
  • Supravegherea proceselor de orientare, training și standardizare pentru auditori și auditați.
The current members of the Standing Committee are:


Vincent Folny (France Éducation International) (președinte) (al doilea mandat expiră în decembrie 2023)

Dina Vilcu (BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language) (vice-președinte) (primul mandat expiră în februarie 2024)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (primul mandat expriră în februarie 2025)

Bart Deygers (University of Ghent)* (al doilea mandat expiră în aprilie 2024)

Ina Ferbežar (Univerza v Ljubljani) (primul mandat expiră în noiembrie 2023)

Javier Fruns Giménez (Instituto Cervantes) (First term expires September 2025)

Marta García García (Universidad de Salamanca) (primul mandat expiră în noiembrie 2024)

Cecilie Hamnes Carlsen (Western Norway University of Applied Sciences)* (primul mandat expiră în februarie 2024)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (al doilea mandat expiră în decembrie 2023)

José Pascoal (University of Macau)* (al doilea mandat expiră în decembrie 2023)

Carmen Peresich (ÖSD Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) (primul mandat expiră în februarie 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (al doilea mandat expiră în decembrie 2023)

Cathy Taylor (Trinity College London) (al doilea mandat expiră în ianuarie 2025)

Kateřina Vodičková (Charles University Prague) (Second term expires September 2025)

Secretariatul ALTE

Secretariatul ALTE gestionează activitatea de zi cu zi a asociației, în concordanță cu recomandările și deciziile Consiliului de Administrație și ale Comitetului Permanent. Secretariatul organizează, de asemenea, întțlnirile și conferințele ALTE, sistemul de audit și cursurile de pregătire, și răspund oricăror solicitări legate de asociație și de statutul de membru.


Managerul Secretariatului ALTE

Graham Seed

Graham Seed este actualul manager al Secretariatului ALTE, fiind responsabil pentru managementul general al Secretariatului, ca și pentru planificarea strategică, pentru comunicare și parteneriate.

Coordonatorul Secretariatului ALTE

Mariangela Marulli

Mariangela Marulli este coordonatoarea Secretariatului ALTE, asigurând desfășurarea fără probleme a evenimentelor ALTE, inclusiv aspectele legate de logistică, finanțe și corespondența zilnică cu membrii și partenerii ALTE, ca și cu furnizorii de servicii. 

ALTE Services Unit Manager

Kasia Woźniak

Kasia Woźniak manages the ALTE Services Unit, overseeing the delivery of the courses, training and audit functions together with additional consultancy services.

Managerul Unității de Validare ALTE

Jane Lloyd

Unitatea de Validare ALTE a fost înființată pentru a asista membrii ALTE în relație cu validarea statistică a examenelor lor. În prezent, aceasta oferă o gamă de servicii legate de analiza statistică și de instruire, disponibile atât membrilor ALTE, cât și unor organizații de testare externe.

Coordonatorul ALTE pentru Audit

Helen Garside

Unitatea ALTE pentru Audit asigură funcționarea serviciilor de audit Q-Mark pentru organizațiile care aplică pentru statutul de membru cu drepturi depline. Aceasta include implementarea deciziilor luate de către Comitetul Permanent și de către grupul de lucru QMS, coordonarea auditurilor regulate ale examenelor membrilor, organizarea de sesiuni de pregătire pentru auditori și auditați și monitorizarea documentației relevante.


ALTE Communications Manager

Sabine Edwards

Prezența ALTE pe rețelele sociale este gestionată de către Sabine Edwards, de la Pendleton Events Ltd. Sabine este responsabilă pentru promovarea profilului ALTE și pentru comunicarea cu membri și non-membri prin diferite canale media de comunicare: Facebook, Twitter și LinkedIn. Sabine se ocupă, de asemenea, de Pendleton Events, o agenție de organizare de evenimente. 

 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Susținut de Wild Apricot Membership Software