Meniu
Logare


Language Assessment for Migration and Integration (LAMI) SIG

Grupul LAMI s-a format în Salamanca, în 2002, cu speranța de a reprezenta o platformă pentru testatorii de limbi, prin care să sprijine eforturile acestora de a asigura corectitudinea testelor și justiția socială în contextul migrației, în acord cu misiunea ALTE de a susține diversitatea și a maximiza impactul.

LAMI înseamnă Evalurea Limbilor pentru Integrarea Migranților: este un grup de interes special, ce a jucat un rol central în discuția în care ALTE a fost implicată cu privire la rolul tot mai semnificativ pe care testarea limbilor a ajuns să îl joace în politica privitoare la migrație.

Președinți

Lorenzo Rocca (președinte) și Cecilie Hamnes Carlsen (co-președinte).

Deschis: 

Toți cei interesați de predare și evaluare în contextul migrației.


Membrii LAMI lucrează în prezent la: 

Evaluarea profilelor inegale, în particular în relație cu migranții nealfabetizați sau cu un nivel scăzut de alfabetizare.

Publicațiile noastre:

Instrumentele de evalure LAMI-LASLLIAM (2022) reprezintă o colecție de patru instrumente de evaluare pentru utilizarea materialuluiAlfabetizare și învățarea limbii a doua pentru integrarea lingvistică a migranților adulți (LASLLIAM) Ghid de referință (un document separat publicat de către Consiliul Europei în 2022) cu scopuri de evaluare. Instrumentele fac parte dintr-o activitate mai largă legată de pilotarea scalelor LASLLIAM utilizate pentru profesori și voluntari implicați în cursurile de alfabetizare și predare a limbii a doua în contextul migrației. 

Instrumentele sunt produse de către grupul LAMI al ALTE, în colaborare cu Consiliul Europei.Raport asupra anchetei Consiliului Europei și ALTE din 2018 privind politica lingvistică și referitoare la cunoștințele despre societate pentru migranți (publicat în 2020 de către Consiliul Europei).

O broșură care conține informații esențiale în relație cu ancheta este disponibilă în 25 de limbi:

azeră  bulgară catalană cehă 

daneză olandeză engleză esperanto finlandeză 

franceză germană greacă maghiară irlandeză 

italiană luxemburgheză norvegiană poloneză 

portugheză  română rusă spaniolă 

suedeză turcă galeză'Broșura LAMI' (testele de limbă pentru acces, integrare și cetățenie: Un rezumat destinat factorilor de decizie politică) a fost realizat în numele Consiliului Europei și prezentat la simpozionul găzduit de către Consiliul Europei în 2016.


Este disponibil integral în englezăsuomiitaliană.The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools are available in 12 languages:

Czech   Dutch   English   Esperanto   German   Greek   Italian   Norwegian   Romanian  Slovenian   Spanish


Știrile noastre:

LAMI Project Group approved its project plan 2024-2026, based on shared values and founded on common Principles and related References: CEFR Companion Volume, LASLLIAM, ELP, RFCDC, ALTE Principles of Good Practice. 


7 work packages and 15 tasks are provided by the new project plan addressing topics such as language policies for migrants (requirements, learning opportunities), language testers' advocacy, knowledge of society courses and tests, language requirements for the workplace, uneven language profiles.


Precise actions are present, aimed at preserving vulnerable groups (low literate and minor migrants), as well as language diversity within the migration context. 

Rezultate și evenimente

LAMI Forum - Madrid (2023), organised within the 8th ALTE International Conference

The forum addressed the macro theme LANGUAGE TESTERS' ADVOCACY WITHIN THE MIGRATION CONTEXT, by addressing several topics: language requirements, learning-oriented assessment, quality education and learning opportunities for migrants. 


Ancheta Consiliului Europei și ALTE-LAMI (2018): Politici lingvistice și cerințe lingvistice pentru migranți: o anchetă europeană

Ancheta este organizată de către Consiliul Europei în strânsă colaborare cu ALTE, ca parte a Programului Educațional 2018-2019Abordări incluzive în educație  educația lingvistică pentru copii și adulți migranți/refugiați.


Ancheta este inclusă în contribuțiile CoE la agenda Națiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare sustenabilă, și anume: Goal n. 4 Asigură educație incluzivă și echitabilă de calitate și promovează oportunitățile pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate persoanele.


Ancheta are ca scop să: actualizeze date, identificând schimbările în politicile de integrare și cerințele legate de limbi și cunoștințele despre societate în timp și oferind mai multe detalii cu privire la formatul testului și la oportunitățile de învățare pentru a permite formularea de recomandări pentru politici bazate pe dovezi.


În ceea ce privește zonele investigate, ancheta este compusă din trei mari părți:

1.      Legislația și impactul său

2.      Pregătirea pentru limbă și cunoștințele despre societate oferită

3.      Cerințele referitoare la limbă și cunoștințele despre societate pentru aprobrea de pre-intrare, permisul de rezidență temporară, permisul de rezidență permanentă și de cetățenie.


Citiți raportul anchetei.
LAMI Forum – Bologna (2017), organizat ca parte a celei de-a 6-a Conferință Internațională ALTE

Forumul a avut scopul de a implementa conexiunea dintre învățare și evaluare în contextul migrației la nivel european.

În cadrulsesiunii s-au discutat probleme legate de abordările orientate spre învățare din perspective multiple, la nivel european și național: de la prezentarea generală a LIAM, un proiect al Consiliului Europei, la sugestiile ALTE pentru factorii de decizie; de la provocările transferului lingvistic la nevoile profesorilor și ale voluntarilor, așa cum au fost acestea relevate de ancheta LAMI-TT-YAL.

Grupuri vulnerabile de persoane care învață o limbă au fost luate în calcul cu atenție, precum migranții adulți cu profile de alfabetizare scăzute, aplicanți pentru azil, refugiați și migranți tineri.


Publicația LAMI Position (2016)

Publicația LAMI position este broșura “Teste de limbi pentru acces, integrare și cetățenie: un ghid pentru factorii de decizie”, disponibilă în trei limbi (vezi mai sus). În 53 de pagini, LAMI se ocupă de probleme etice și tehnice, precum cele reprezentate de aceste întrebări-cheie:

  1. Cum ar trebui folosite rezultatele testelor și în ce scop?
  2. Care va fi impactul utilizării testelor pentru luarea deciziilor în ceea ce îi privește pe migranți?
  3. Ce consecințe neintenționate sau negative ar putea să apară?
  4. Există grupuri vulnerabile de candidați care ar putea fi discriminați, de exemplu, cei cu un nivel limitat de alfabetizare?


Ancheta LAMI (2016)

O anchetă online a implicat profesori și voluntari din 14 țări ca o inițiativă comună a celor trei grupuri de interes special ALTE: LAMI, TT și YAL. Scopul său a fost acela de a colecta date în relație cu profilurile profesorilor și ale voluntarilor angajați în sprijinul lingvistic formal și informal pentru migranți. În plus, LAMI a investigat nevoile lor didactice și percepția lor asupra aspectelor critice ale pregătirii.


Chestionarul LAMI (2015)

Chestionarula fost destinat adulților migranți care au participat la un curs de limbă și/sau au dat un test de limbă.

LAMI a colectat date de la 1550 de respondenți cu privire la profilul lor și la feedbackul lor privitor la societatea gazdă, a doua limbă, cursurile la care au participat și/sau testele pe care le-au dat. Au fost oferite chestionare în șase limbi, cu un website dedicat.


Postere LAMI (2014)

Prin 18 postere privitoare la 9 țări, LAMI a prezentat contextele specifice, colectând informații detaliate cu privire la populația de migranți, politici, cursuri și teste, în termeni de furnizori și utilizatori. Posterele au devenit un instrument util nu doar pentru a obține o imagine de ansamblu, ci și pentru a identifica tendințele care au apărut în ultima decadă.

 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Susținut de Wild Apricot Membership Software