Language Assessment for Migration and Integration (LAMI) SIG

Grupul LAMI s-a format în Salamanca, în 2002, în speranța de a reprezenta o platformă pentru testatorii de limbi, care să vină în sprijinul încercărilor lor de a asigura corectitudinea testărilor în contextul migrației, în acord cu misiunea ALTE de a susține diversitatea și a maximiza impactul.

LAMI înseamnă Evaluarea limbilor pentru integrarea migranților: este un grup de interes special care a fost esențial în discuțiile în care ALTE s-a angajat, în spiritul creșterii proeminenței testării limbilor în contextul politicii europene privind migrația.

Președinți

Lorenzo Rocca (Chair) and Cecilie Hamnes Carlsen (Co-Chair).

Deschis: 

Toate persoanele interesate de migrație sau de politica lingvistică.


Următoarea întâlnire: 

Thursday 5th November, 2020, Istanbul, Turkey

Check the Evenimentepage for more information on this event.


Membrii LAMI lucrează în prezent la: 

Evaluarea migranților cu niveluri scăzute de alfabetizare sau cu nivel de alfabetizare zero în limba-țintă.

Publicațiile noastre:

'LAMI Booklet' (Teste de limbi pentru acces, integrare și cetățenie: Un rezumat pentru factorii de decizie politică) a fost elaborat în numele Consiliului Europei și prezentat la Simpozionul găzduit de Consiliul Europei în 2016.


Este disponibil integral în limbile engleză, finlandeză și italiană. Versiuni în alte limbi se află în lucru.

engleză

suomi

italiană

Știrile noastre:

LASLLIAM (Council of Europe Working Group on Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants) project - latest invitation for validation workshops (October 2020)


Prezentări din întâlnirile anterioare

Prezentare pentru GIS LAMI în Salamanca, Spania, joi 23 noiembrie, 2018.


Rezultate și evenimente

Postere LAMI (2014)

Prin 18 postere privitoare la 9 țări, LAMI a prezentat contextele specifice, colectând informații detaliate cu privire la populația de migranți, politici, cursuri și teste, în termeni de furnizori și utilizatori. Posterele au devenit un instrument util nu doar pentru a obține o imagine de ansamblu, ci și pentru a identifica tendințele care au apărut în ultima decadă.

Chestionarul LAMI (2015)

Chestionarula fost conceput pentru migranți adulți, care au participat la un curs de limbă și/sau au susținut un test de limbă.

LAMI a colectat date de la 1550 de respondenți, privind profilul lor și feedbackul lor în relație cu societatea-gazdă, cu limba lor a doua, cursurile la care au participat și/sau testele pe care le-au susținut. Au fost puse la dispoziție șase versiuni lingvistice ale chestionarelor, cu un website dedicat acestora.

Ancheta LAMI (2016)

Ancheta online a implicat profesori și voluntari din 14 țări, ca o inițiativă comună a trei grupuri de interes special ALTE: LAMI, TT și YAL. Scopul său a fost acela de a colecta date privitoare la profilurile profesorilor și ale voluntarilor implicați în sprijinirea formală și informală a migranților. În plus, LAMI a adresat întrebări referitoare la nevoile lor didactice și la aspectele critice ale pregătirii lingvistice pe care ei le-au perceput.

Publicația LAMI Position (2016)

Publicația LAMI position este broșura “Testele de limbi pentru acces, integrare și cetățenie: un ghid pentru factorii decizionali”, disponibilă în trei limbi (vezi mai sus). În 53 de pagini, LAMI ia în considerare probleme etice și tehnice, ca, de exemplu, cele reprezentate de întrebările-cheie:

  1. Cum ar trebui folosite rezultatele testelor și în ce scop?
  2. Care va fi impactul utilizării testelor pentru luarea deciziilor în ceea ce îi privește pe migranți?
  3. Ce consecințe neintenționate sau negative ar putea să apară?
  4. Există grupuri vulnerabile de candidați care ar putea fi discriminați, ca, de exemplu, aceia cu un nivel limitat de alfabetizare?


LAMI Forum – Bologna (2017), organised within the 6th ALTE International Conference

 

Forumul și-a propus să implementeze legătura dintre învățare și evaluare, în contextul migrației europene.

În cadrul sesiunii s-au discutat chestiuni legate de abordările orientate spre învățare, din perspective multiple, la nivel european și național: de la o privire generală asupra LIAM, un proiect al Consiliului Europei, la ghidarea factorilor decizionali, sugerată de ALTE; de la provocarea translingualității, la nevoie de profesori și voluntari, descoperită prin ancheta LAMI-TT-YAL.

Grupurile vulnerabile specifice de persoane care învață o limbă nouă au fost cu atenție luate în considerare, de exemplu, migranții adulți cu un profil redus de alfabetizare, aplicanții pentru azil, refugiații și migranții foarte tineri.


Council of Europe and ALTE-LAMI Survey (2018): Language policies and language requirements for migrants: a European survey

Ancheta este organizată de către Consiliul Europei, în strânsă cooperare cu ALTE, ca parte a Programului Educațional 2018-2019 Abordări inclusive în educație educația lingvistică pentru copiii și adulții migranți/refugiați.

Ancheta face parte din contribuția CoE la agenda Națiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare sustenabilă, mai exact Goal n. 4 Asigură o educație de calitate, inclusivă și echitabilă, și promovează oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți.

Ancheta are următoarele scopuri: să actualizeze datele, să identifice schimbările în integrarea politicilor și a cerințelor lingvistice/KoS în timp, ca și să ofere mai multe detalii privind testele și oportunitățile de învățare, pentru a permite formularea de recomandări privind politicile, bazate pe dovezi.

În termeni de arii investigate, ancheta se compune din 3 secțiuni principale:

1.      Legislația și impactul său

2.      Oferirea de pegătire lingvistică și KOS

3.      Language and KOS requirements for pre-entry clearance, temporary residence permits, permanent residence permits and citizenship.

Read the report of the survey

Susținut de Wild Apricot Membership Software