GRUPURI DE INTERES SPECIAL

ALTE are diferite grupuri pentru membri și afiliați cu interes în domenii specifice ale testării limbilor. Ei lucrează pe o anumită sarcină, produc documente pentru publicare și desfășoară activități de cercetare. Unele grupuri se întâlnesc regulat, la evenimentele ALTE, iar altele se întâlnesc ad hoc, pentru a discuta și a afla mai multe despre un aspect particular al evaluării limbilor. Orice membru sau afiliat interesat de domeniul respectiv poate participa la întâlnirile grupului. 

GIS-urile au un președinte, care coordonează munca grupului.  Grupurile noastre sunt, în prezent:

QMS

Grupul de lucru QMS a fost însărcinatde către membrii ALTE să revizuiască și să editeze toată documentația de audit. Grupul Quality Management Systems lucrează în strânsă colaborare cu Standing Committee, iar agenda sa este stabilită, de obicei, de acest comitet.

LAMI

GIS Language Assessment for Migration and Integration lucrează în prezent la un Set de instrumente, o inițiativă a Consiliului Europei pentru a sprijini profesorii voluntari care le predau limbi migranților, ca și pentru a crea descriptori de alfabetizare pentru uzul migranților. 

CEFR

GIS CEFR/Manual a dezvoltat două grile diferite pentru analizarea mostrelor de producere și a sarcinilor, iar în prezent desfășoară cercetări asupra utilizării CECR în sectorul ocupării forței de muncă.YAL

Grupul se întâlnește ad hoc la evenimentele ALTE, în funcție de punerea în discuție a unor subiecte sau de disponibilitatea unor prezentări. Orice membru sau afiliat care e interesat de acest domeniu poate participa la lucrările grupului.

LSP

GIS Language for Specific Purposes este implicat, în prezent, în dezvoltarea unui Supliment LSP la Manual for Language Test Development and Examining. Un nou proiect este în curs de desfășurare, cu scopul de a ilustra Suplimentul prin procesul de dezvoltare a unui test LSP concret.

Technology

Grupul se întâlnește ad hoc la evenimentele ALTE, în funcție de punerea în discuție a unor subiecte sau de disponibilitatea unor prezentări. Orice membru sau afiliat interesat de acest domeniu poate participa la lucrările grupului.


Teacher Training

The group meets once a year at the ALTE winter conferences. Any member or affiliate with an interest in the area is welcome to attend. The last two meetings have been held jointly with the LAMI SIG, looking at teachers' needs in the context of migration and integration. 

SRC

GIS Special Requirements and Circumstances colectează informații despre modul și măsura în care facilitățile necesare candidaților cu nevoi speciale pot fi asigurate, pentru a se garanta corectitudinea și accesul liber la teste. 
Susținut de Wild Apricot Membership Software