Meniu
Logare


GRUPURI DE INTERES SPECIAL

Grupurile de interes special ale ALTE (SIG) sunt o parte importantă a vieții asociației, deoarece acestea abordează chestiuni esențiale legate de testarea limbilor. ALTE are două tipuri de grupuri de interes special, grupuri pentru proiecte și grupuri pentru discuții. Acestea se întâlnesc în format față în față, în timpul întâlnirilor bianuale, dar și online, când este necesar. Ele pot fi conduse de către reprezentanți ai instituțiilor membre sau de către membri experți individuali. Co-președinții pot proveni și din organizații care sunt instituții afiliate.

grupuri pentru proiecte

Grupurile de proiect sunt coordonate de către persoane care au o idee clară cu privire la ce își doresc să realizeze. Grupurile de proiect au un scop, care poate fi acela de a crea și a publica un document specific sau un set de materiale, de a crea un material video, o pagină web, un webinar sau o lucrare academică, sau orice proiect cu un scop specific; un interval temporal, de exemplu, 2-3 ani, pentru a duce la bun sfârșit o lucrare, fără necesitatea extinderii doncolo de acest interval; un cost pentru a sprijini realizarea scopului, incluzând o sumă adecvată, aprobată de Consiliul de Administrație al ALTE. Este vorba de un group cu un scop clear, fără obligația de a continua pe termen nedefinit.

Înainte ca un grup de proiect să înceapă, ar trebui să existe un număr de persoane decise să se implice în activitatea sa. Grupurile de proiect trebuie să specifice în ce măsură își doresc ca participanții la conferință să asiste la întâlniri: la modul ideal, orice participant la întâlnire ar trebui să poată lua parte, dar admitem că sunt grupuri care ar avea nevoie să fie ‘închise’ deoarece, de exemplu, un număr mare de participanți nu ar ajuta la atingerea scopurilor sale. Grupurile de proiect ar trebui să aibă un coordonator/președinte și, ideal, un co-președinte. Aceștia sunt responsabili pentru a crea un plan al proiectului, ca și pentru a coordona munca grupului. 

Grupurile de proiect curente  Focusul curentCoordonatorii SIG
 CECRDezvoltarea unei serii de ghiduri practice prin care producătorii de teste să incorporeze CECR în metodologia lor de evaluare.Letizia Cinganotto
LAMI (Language Assessment for Migration and Integration)Evaluarea profilelor inegale, în particular în relație cu migranții nealfabetizați sau cu un nivel scăzut de alfabetizare.Lorenzo Rocca și Cecilie Hamnes Carlsen
LWTL (Limbi mai puțin testate)

Găsirea de soluții pentru provocările specifice evaluării limbilor cu un număr mic de candidați.

Dina Vîlcu

LSP (Language for Specific Purposes)  Marta García García
Manual for Language Testing RevisionUpdating the Manual for Language Test Development and Examining. Beate Zeidler
QMS (Quality Management System) Working Group Cathy Taylor și Anthony Green
SIG Tehnologie Dominique Casanova și Vincent Folny
 Social Justice   Cecilie Hamnes Carlsen
 Young Learners   Letizia Cinganotto


grupuri pentru discuții

Grupurile de discuții, sau grupurile de input, sunt întâlniri punctuale, în timpul cărora o persoană (sau două) din cadrul asociației propun o temă de discuție. Este vorba de forumuri în cadrul cărora toți membrii și afiliații pot învăța, se pot instrui, pot împărtăși experiențe și colabora.

Un grup de discuții se poate organiza cu o ocazie singulară, probabil în aceeași perioadă cu un SIG (adică în ziua de joi a conferinței/întâlnirii bianuale), sau online, sau într-un moment și într-o locație specifice diferite. Persoana care propune tema are rolul de coordonator al grupului și gestionează inputul și discuțiile. Rezultatul se poate concretiza în discuții ulterioare sau chiar într-un proiect de grup, dar nu în mod necesar. Aceste sesiuni reprezintă o oportunitate pentru implicarea în chestiuni practice care îi afectează pe toți membrii și pentru comunicarea privind rezultate ale cercetărilor și bunele practici într-un anumit domeniu. ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Susținut de Wild Apricot Membership Software