ISTORIA noastră

Nevoia de ALTE

La sfârșitul anilor ’80, o consecință naturală a căderii barierelor europene a fost creșterea mobilității internaționale, societatea simțind nevoia de a deveni mai multilingvă. Aceasta a generat, la rândul său, necesitatea unei mai bune predări a limbilor și a unei evaluări adecvate scopurilor pentru candidați, ca și pentru alți posibili beneficiari - angajatori, instituții de învățământ sau organisme guvernamentale. A fost extrem de important ca toate calificările lingvistice să fie corecte și să reflecte exact ce poate face un candidat cu o limbă și cât de bine poate să o facă.  În plus, având în vedere faptul că un individ avea adesea nevoie să fie competent în mai mult de o limbă, a apărut o nevoie crescândă ca nivelurile atinse să fie comparate corect cu cele din alte limbi, și ca certificarea să fie recunoscută în lume.

Când s-a format ALTE, nu existau cadre recunoscute la nivel internațional, iar certificarea lingvistică varia din punctul de vedere al nivelurilor la care se referea. Totuși, instituțiile care ofereau examene, ca și alți utilizatori, începeau să fie conștienți că aveau nevoie de un mecanism pentru a înțelege nivelurile și ce însemnau acestea, ca și modul în care examenele din diferite limbi se relaționau unele față de celelalte cu privire la conținut și nivel. Acesta a fost contextul în care s-a format ALTE și în care au fost formulate obiectivele sale.

Conceptul unei asociații a testatorilor de limbi care să abordeze aceste probleme, să împărtășească expertiză și să compare experiențe a fost formulat inițial de către Mike Milanovic, care era, la acea vreme, directorul nou-înființatei Unități de Evaluare din Departamentul EFL al UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate), acum Cambridge Assessment English. Milanovic a observat că, în Europa, „în vreme ce existau grupuri mici de indivizi angajați în activitatea de testare a limbilor, pentru scopurile cuprinse în obiectivele ALTE, exista o comunicare redusă între cei care desfășurau aceste activități. Engleza era deja limba cea mai predată și mai evaluată la acel moment, dar nevoia de evaluare în alte limbi creștea rapid.  Cum să se asigure calitatea și echivalența era adevărata problemă.”

ALTE crește în anii '90

ALTE s-a dezvoltat rapid în primii câțiva ani și a fost stabilită folosindu-se o structură legală europeană, grup european de interes economic (EEIG), înregistrarea sa fiind încheiată cu succes în februarie 1992.

Până în 1993, o colecție cuprinzătoare de documentație care să sprijine scopurile ALTE a format baza unui set de instrumente menite a sprijini dezvoltarea testelor, inclusiv ALTE Code of Practice și stabilirea unui cadru descriptiv comun de niveluri de competență care să permită realizarea comparațiilor între examene pentru a vedea cum se raportează unele la altele.

Cadrul ALTE, împreună cu proiectul ‘Can-Do’, care furnizau definiții pentru ceea ce vorbitorii pot face, concret, cu câteva categorii, au ajutat la formarea bazelor Cadrului European Comun de Referință (CECR) pentru predarea, învățarea și evaluarea limbilor.  În aprilie 1998, la a 16-a întâlnire ALTE, Consiliul Europei și-a manifestat aprecierea pentru contribuția importantă pe care ALTE a avut-o la testarea și dezvoltarea ulterioară a Cadrului Comun European.

Până la sfârșitul anilor '90, erau 19 membri cu drepturi depline, reprezentând 16 limbi.  ALTE a primit membri asociați din afara UE/SEE iar acordul de formare a fost refăcut în 1999, pentru a include această prevedere. Sub-grupuri (acum grupuri de interes special - special interest groups (SIGs) au fost, de asemenea, înființate. Mai 2000 a marcat prima întâlnire ALTE cu durata de trei zile, care a inclus prima zi de conferință deschisă ALTE, cu peste 100 de participanți.

ALTE în secolul 21

2001 a fost desemnat, de către Consiliul Europei, Uniunea Europeană și UNESCO, Anul European al Limbilor, iar ALTE a organizat prima conferință internațională, pentru a marca această inițiativă. Conferința din Barcelona a fost cea mai mare ținută în Europa pe tema testării limbilor, cu peste 350 de delegați, din mai mult de 35 de țări. A doua conferință internațională ALTE a fost organizată în 2005, în Berlin, cu conferințe internaționale ținute ulterior la fiecare trei ani: 2008 (Cambridge), 2011 (Cracovia), 2014 (Paris) și 2017 (Bologna).

ALTE a început să organizeze cursuri de evaluare a limbilor începând cu anul 2005. În 2007, a fost introdus statutul de afiliat, atât pentru instituții, cât și pentru indivizi, pentru a lărgi participarea, iar un Comitet Executiv a fost stabilit ca organismul decizional cel mai înalt al ALTE.

Dezvoltarea Codului de Practică - Code of Practice, și apoi a sistemului de management al calității ALTE - Quality Management System (QMS) era în desfășurare în anii 2000, fiind privită de către membrii ALTE drept etapa-cheia în căutarea asigurării calității procesului de dezvoltare a testelor de limbi în plan european, fapt ce a dus la stabilirea a 17 Standarde Minime, auditarea examenelor organizațiilor membre, iar în 2012 la introducerea ALTE Q-Mark.

Ca urmare a unei evaluări strategice care avea scopul de a găsi mijloace de creștere a flexibilității și a participării în cadrul asociației, ALTE și-a schimbat statutul juridic din EEIG (European Economic Interest Grouping) în CIO (Charitable Incorporated Organisation), cu sediul în Anglia, în 2019.

Găsiți lista completă a conferințelor internaționale ALTE, a întâlnirilor și conferințelor bianuale aici.

Susținut de Wild Apricot Membership Software