Meniu
Logare


deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Membrii cu drepturi depline ALTE iau parte în mod activ la viața asociației și au cel puțin unul dintre testele lor auditat prin Sistemul de Management al Calității, în urma căruia se poate obține marca de calitate Q-Mark.

Pentru a deveni membru cu drepturi depline, o organizație trebuie:

 • să fie persoană juridică (înregistrată legal într-o țară)
 • să fi citit și agreat Constituția ALTE
 • să manifeste interes și implicare activă în testarea limbilor
 • să adere laPrincipiile ALTE de Bune Practici
 • să fie acceptat de către Consiliul de Administrație ALTE ca un candidat pentru statutul de membru cu drepturi depline
 • să producă teste de limbă/i pentru țara sau regiunea în care sunt înregistrate. (Vedeți Nota 1) (Ei pot produce, de asemenea, teste pentru alte limbi)
 • să fi fost membri asociați ALTE (sau afiliați instituționali) pentru cel puțin un an și să fi luat parte la evenimente și activități ALTE - inclusiv la o sesiune de orientare pentru sistemul de audit ALTE
 • să aibă Q-Mark pentru cel puțin unul dintre examenele lor (vezi Nota 2)
 • să aibă cel puțin 500 de candidați pe an (dar vezi Nota 3)
 • să continue să participe la evenimentele și activitățile ALTE și să ia parte la viața asociației


Note

1Limba țării/regiunii unde se situează este în mod normal o limbă recunoscută oficial. Aceasta poate fi o limbă vorbită sau în limbajul mimico-gestual. Consiliul de Administrație va coopera cu organizația în cauză pentru a determina dacă limba îndeplinește acest criteriu. 

2Sau a fost membru al ALTE EEIG înainte de introducerea Q-Mark în 2008 și lucrează pentru a îndeplini cerințele auditului calitativ; Cadrul ALTE va prezenta numai testele care au Q-Mark. Membrii care au trecut un audit pentru un test în limba țării/regiunii lor pot solicita audituri calitative pentru orice test creat pentru alte limbi.

3Ca dovadă a sprijinului ALTE pentru limbile mai puțin utilizate sau minoritare și pentru cazuri în care nu se va ajunge la 500 de candidați pe an, Consiliul de Administrație va lua în calcul includerea membrilor care oferă astfel de teste ca membri cu drepturi depline, dacă vor trece cu succes un audit.


Printre beneficiile statutului de membru cu drepturi depline se numără:

 • Utilizarea logo-ului ALTE
 • Certificate de membru printate sau digitale
 • Apariția pe site-ul ALTE
 • Participarea la managementul calității și la sistemul de audit ALTE (contra unor taxe suplimentare)
 • Ca urmare a trecerii auditului, folosirea Q-Mark, care arată recunoașterrea calității testelor de limbi
 • Oportunitata de a găzdui o conferință, fapt ce permite promovarea instituției și a testelor de limbi
 • Oportunitatea de a apela la serviciile Unității de Validare ALTE (în schimbul unor taxe suplimentare)
 • Oportunitatea de a colabora la diverse proiecte
 • Accesul la diverse secțiuni ale site-ului ALTE, precum forumul de discuții
 • Invitația de a participa la conferințele bianuale ALTE și la alte evenimente organizate pentru membri
 • Reducerea taxelor de participare la anumite evenimente ALTE și la seminare de pregătire (cursuri)
 • Oportunitatea de a primi, prin email și prin poștă, comunicări ALTE
 • Oportunitatea de a expune materiale la evenimentele ALTE
 • Oportunitatea de a lucra în grupurile speciale de interes ALTE
 • Oportunități de a construi o rețea de conexiuni internaționale prin rețeaua ALTE, inclusiv prin cele ale instituțiilor europene
 • Oportunități de a fi membru în Comitetul Executiv și în Comitetul Permanent, ca urmare a unui proces de alegeri
 • Invitația de a participa la Întâlnirea Generală Anuală ALTE
 • Dreptul de a vota, de exemplu la alegerile pentru comitete, sau de a vota în Întâlnirea Anuală Generală


Procedura pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline

Sunt 5 pași pricipali pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline:

1) Deveniți membru asociat ALTE

Procedura standard pentru ca o organizație să se alăture ALTE presupune ca aceasta să devină mai întâi membru asociat ALTE (denumirea anterioară: 'instituție afiliată'). Vă rugăm, vizitați pagina despre procedura pentru a deveni membru asociat ALTE pentru a afla mai multe informații despre acest pas și pentru a vedea formularul de aplicație. 

O organizație trebuie să fie membru asociat vreme de un an înainte de a aplica pentru statutul de membru cu drepturi depline.

2) Participați cu regularitate la evenimentele ALTE

Înainte ca un membru asociat ALTE să poată aplica pentru a avea un examen auditat ALTE și pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline, este nevoie să participe la minimum două evenimente ALTE (conferințe, întâlniri ale grupurilor de interes special, cursuri) și cel puțin unul dintre aceste două evenimente trebuie să fie o întâlnire și conferință bianuală ALTE.

Participarea la evenimentele ALTE și implicarea în viața asociației sunt aspecte importante ale faptului de a fi membru asociat ALTE, iar acestea vor fi luate în calcul de către Consiliul de Administrație când acesta va analiza aplicația organizației pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline. Mai mult, demararea procedurii de a aplica pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline nu este posibilă, în acord cu punctul 3 de mai jos, până când cel puțin unul dintre reprezentanții organizației nu participă la o sesiune de orientare pentru sistemul de auditare ALTE – neparticiparea la o sesiune de ‘Orientare pentru sistemul de auditare ALTE’ va întârzia procesul de aplicare pentru auditul ALTE, esențial pentru ca organizația să devină membru ALTE cu drepturi depline.


3) Aplicați pentru statutul de membru cu drepturi depline ALTE (care urmează a fi supusă aprobării Consiliului de Administrație)

Înainte ca o organizație să poată aplica pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline, Consiliul de Administrație se va asigura că organizația îndeplinește cerințele listate mai sus. Vă rugăm să verificați dacă organizația dumneavoastră îndeplinește aceste criterii, apoi să solicitați formularul de aplicație pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline de la Secretariatul ALTE.

Completați formularul de aplicație și scrieți o scrisoare de intenție adresată Secretarului general ALTE. Scrisoarea trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al organizației (persoana cu autoritatea legală de a încheia contracte). Mai multe detalii referitoare la ce este necesar să includeți în scrisoare veți găsi în formularul de aplicație pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline. 

Documentele vor fi revizuite de către Consiliul de Administrație al ALTE pe parcursul uneia dintre întâlnirile de Consiliu bianuale. (Vă rugăm să consultați Secretariatul ALTE dacă doriți să știți când va avea loc întâlnirea Consiliului). Consiliul de Administrație va decide dacă organizația este potrivită pentru a se alătura ALTE ca membru cu drepturi depline și pentru a trece prin auditul ALTE.

Dacă aplicația este aprobată de către Consiliul de Administrație, organizația devine candidat pentru statutul de membru cu drepturi depline, pe care însă nu l-a obținut încă. Poate începe să pregătească documentația pentru a începe auditul calitativ (Q-Mark), cu ajutorul Secretariatului ALTE. În secțiunea următoare se găsesc informații generale despre sistemul de audit ALTE și linkuri către documente conexe, care vor ajuta la organizare și la familiarizarea cu sistemul de audit ALTE.


4) Aplicați pentru un audit ALTE, urmând să fiți auditați (cu cel puțin unul dintre examenele organizației)

O parte esențială a aplicației pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline este aceea de a trece printr-un audit ALTE pentru cel puțin unul dintre examenele organizației. Vedeți informațiile despre Q-Mark. Informații detaliate privitoare la procesul de auditare ALTE și la diferitele sale etape sunt disponibile la Procedurile pentru auditare ALTE . 

Listele de verificare pentru asigurarea calității ALTE (disponibile la Resurse) pot fi de ajutor, dat fiind că acoperă aspecte ale examenelor auditate - construcția testului; administrarea testului; punctarea, notarea și rezultatele; analiza testului și revizuirea post-examen. Listele de verificare pot fi utilizate ca instrument de autoevaluare și este recomandat ca acestea să fie completate de toate organizațiile care iau în calcul posibilitatea de a aplica pentru auditul ALTE (informația despre această parte a procesului poate fi găsită în Secțiunea 5 a documentului PFA menționat mai sus).


5) Deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Odată procesul de audit ALTE încheiat cu rezultatul ‘Resolved’, organizația va trebui să îndeplinească toate procedurile legale și să semneze Acordul de Membru, pentru a deveni oficial membru cu drepturi depline ALTE. Secretariatul ALTE va oferi anticipat informații detaliate despre toate condițiile legale și despre documentele necesare. 

După semnarea Acordului de Membru, noului membru cu drepturi depline ALTE i se alocă o marcă de calitate unică (Q–mark) și un logo. Aceasta este indicatorul de calitate pe care organizațiile membre îl pot folosi pentru a demonstra că examenele lor au trecut auditul ALTE. Pentru detalii complete referitoare la modul în care Q–mark se poate folosi, consultați Ghidul Q-Mark.

Organizația va fi invitată să pregătească o scurtă prezentare despre instituția sa pentru următoarea întâlnire și conferință ALTE. Aceasta îi va ajuta pe ceilalți membri ALTE să înțeleagă mai bine cum funcționează noua organizație și cu ce tip de examene de limbi lucrează. Organizația va trebui să realizeze, de asemenea, o scurtă descriere a instituției, care va fi inclusă pe site-ul ALTE.

Taxa anuală pentru poziția de membru cu drepturi depline ALTE este de €2,250. Taxa anuală ALTE se plătește în luna ianuarie a fiecărui an, după ce se primește o factură de la Secretariatul ALTE.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această procedură sau la oricare dintre pașii prezentați mai sus, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE (secretariat@alte.org).

Notă: transferul calității de membru nu este permis, în mod normal - dar vedeți Regulile de Transfer al calității de membru.

 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Susținut de Wild Apricot Membership Software