courses and services for language testing

Cursuri ALTE

ALTE offers regular training opportunities across Europe for assessment professionals, teachers, and all those with an interest in the use and design of language exams. Besides our yearly ALTE Summer Courses, we also usually run pre- and post-conference training sessions which are open to everyone. Check our Evenimente page to see which courses will be run soon.

Bespoke ad-hoc courses for your organisation

ALTE has also experience designing and delivering bespoke courses at the request of other organisations, both members and external organisations. If you would like ALTE to organise a course for your team and/or colleagues, please do not hesitate to contact the ALTE Secretariat for more details.

Our courses are currently organised in three tiers, according to the increasing level of expertise required to participate. Listed here are courses that have been run in the past. This is not an exhaustive list, and other topics for courses can be considered.

Nivelul 1 - Introducere în testarea limbilor

Aceste cursuri sunt destinate profesorilor și profesioniștilor din domeniul limbilor, care au cunoștințe limitate în ce privește teoria și practica testării limbilor. Cele mai populare cursuri ale noastre de la acest nivel includ:

 • Curs de Bază în Testarea Limbilor: Noțiuni de Bază
 • Curs Introductiv în Testarea Limbilor
 • Curs de Pregătire pentru Crearea de Itemi

Nivelul 2 - Testarea limblor pentru profesioniști

Cursurile de la acest nivel sunt destinate profesioniștilor din domeniul limbilor care au deja o bună înțelegere a principiilor și a practicii evaluării limbilor și doresc să își aprofundeze cunoștințele cu privire la anumite aspecte ale testării limbilor care sunt foarte relevante în munca lor. Exemple de cursuri la acest nivel includ: 

 • Evaluarea abilităților de Scriere/Citire/Ascultare/Vorbire
 • Assessing Writing/Speaking in the Digital Age
 • Evaluarea Limbilor pentru Scopuri Academice
 • Validarea Examenelor cu Mai Puțini Candidați
 • Raters and Rating
 • Statistică pentru Evaluarea Limbilor
 • Excel pentru Profesioniștii din Evaluare
 • Introducere în Facets Analysis
 • Tehnologie pentru Producerea și Validarea Testelor de Limbi
 • Administrarea Examenelor pentru Instituțiile de Testare a Limbilor

Nivelul 3 - Testarea limbilor pentru experți  

Tier 3 includes specialised courses on technical issues and aspects of language testing. They are usually highly technical, and require a solid understanding and experience of language testing theory and practice. Some of our courses in this tier include:

 • Analiză Facets avansată
 • Modelare prin Ecuații Structurale pentru Testarea Limbilor
 • Funcționare Diferențială a Itemilor

Unitatea de Validare ALTE

Unitatea de Validare ALTE oferă o varietate de servicii celor care livrează examene și unor echipe mici care lucrează în evaluarea limbilor. Acesta include analiza statistică a examenelor și a itemilor, analiza performanței evaluatorilor, rapoarte asupra caracteristicilor candidaților, cercetare asupra examenelor și a utilizării limbilor la nivel regional și național, pregătirea pentru audit, editarea și revizuirea rapoartelor și pregătirea articolelor sau prezentări asupra evaluării. 

Proiecte recente asumate de către Unitatea de Validare ALTE au inclus:

 • Rapoarte conținând Analiza Rasch și analiza de itemi asupra comportamentului itemilor în pretestare și în testarea efectivă;
 • Analiza performanței evaluatorilor în evaluarea vorbirii și a scrierii;
 • Revizuirea articolelor privind pregătirea și monitorizarea evaluatorilor înainte ca acestea să fie trimise spre publicare unor reviste academice;
 • Cercetare asupra impactului introducerii evaluării externe în educația națională la nivel gimnazial;
 • Revizuirea documentației de audit pentru furnizorii de examene naționale, înainte ca aceasta să fie depusă
 • Cercetare finanțată de UE și un raport asupra utilizării limbii țării gazdă la locul de muncă de către muncitorii migranți.

Dacă doriți să solicitați sprijinul Unității de Validare ALTE, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE. Sprijinul este disponibil pentru echipe și indivizi din organizațiile membre sau din unele externe. 

 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Susținut de Wild Apricot Membership Software