deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Printre beneficiile statutului de membru cu drepturi depline se numără:

 • Utilizarea logo-ului ALTE
 • Certificate de membru printate sau digitale
 • Apariția pe site-ul ALTE
 • Participarea la managementul calității și la sistemul de audit ALTE (contra unor taxe suplimentare)
 • Ca urmare a trecerii auditului, folosirea Q-Mark, care arată recunoașterrea calității testelor de limbi
 • Oportunitata de a găzdui o conferință, fapt ce permite promovarea instituției și a testelor de limbi
 • Oportunitatea de a apela la serviciile Unității de Validare ALTE (în schimbul unor taxe suplimentare)
 • Oportunitatea de a colabora la diverse proiecte
 • Accesul la diverse secțiuni ale site-ului ALTE, precum forumul de discuții
 • Invitația de a participa la conferințele bianuale ALTE și la alte evenimente organizate pentru membri
 • Reducerea taxelor de participare la anumite evenimente ALTE și la seminare de pregătire (cursuri)
 • Oportunitatea de a primi, prin email și prin poștă, comunicări ALTE
 • Oportunitatea de a expune materiale la evenimentele ALTE
 • Oportunitatea de a lucra în grupurile speciale de interes ALTE
 • Oportunități de a construi o rețea de conexiuni internaționale prin rețeaua ALTE, inclusiv prin cele ale instituțiilor europene
 • Oportunități de a fi membru în Comitetul Executiv și în Comitetul Permanent, ca urmare a unui proces de alegeri
 • Invitația de a participa la Întâlnirea Generală Anuală ALTE
 • Dreptul de a vota, de exemplu la alegerile pentru comitete, sau de a vota în Întâlnirea Anuală Generală


Dacă organizația dumneavoastră este interesată să se alăture ALTE ca membru cu drepturi depline, vi se vor solicita informații privitoare la examenele pe care le administrați, legate, de exemplu, de nivelurile oferite, numărul de candidați, cum sunt organizate și administrate examenele, analiză statistică și alte examinări noi planificate. O parte crucială a procesului de aplicație este parcurgerea unui audit ALTE pentru cel puțin unul dintre examenele organizației, ca și participarea regulată și contribuția la evenimentele ALTE. Organizațiilor care doresc să devină membri ALTE li se solicită să se alăture ALTE mai întâi ca afiliați instituționali, urmând să participe la câteva evenimente ALTE, să îi întâlnească pe ceilalți membri și să afle mai multe despre asociație. Membrii cu drepturi depline trebuie să dețină un statut legal în țara în care sunt înregistrați (i.e. trebuie să aibă personalitate juridică).

Sunt 5 etape principale pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline, explicate mai jos:

1) Devine afiliat instituțional ALTE (se aprobă de către Consiliul de Administrație);

2) Participarea regulată la evenimentele ALTE;

3) Aplicați pentru statutul de membru cu drepturi depline ALTE (urmând ca aplicația să fie aprobată de Consiliul de Administrație);

4) Aplicați pentru și desfășurați un audit ALTE (pentru cel puțin unul dintre examenele asociației);

5) Deveniți membru cu drepturi depline ALTE (ca urmare a trecerii cu succes a auditului și a participării regulate la evenimentele ALTE).

Procedura completă pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline

1)    DevenițiAfiliat Instituțional ALTE

Procedura standard pentru ca o organizație să se alăture ALTE cere ca aceasta să fie mai întâi instituție afiliată ALTE. Vă rugăm să vizitați pagina deveniți instituție afiliată ALTE pentru mai multe informații despre această etapă, inclusiv formularul de aplicație.

 2)    Participați la evenimentele ALTE (inclusiv la sesiunile de orientare pentru sistemul de audit ALTE)

Înainte ca un afiliat instituțional ALTE să poată aplica pentru auditul ALTE și pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline, trebuie să participe la cel puțin două evenimente ALTE (conferințe, întâlniri SIG, cursuri); cel puțin unul dintre acestea trebuie să fie o întâlnire și conferință bianuală ALTE.

Participarea la evenimentele ALTE și implicarea activă în viața Asociației reprezintă o parte importantă a faptului de a fi afiliat instituțional ALTE, iar acest lucru va fi luat în considerare de către Consiliul de Administrație atunci când se va discuta aplicația pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline. Mai mult, nu este posibil ca procedura de aplicație pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline să fie demarată, așa cum se poate vedea la punctul 3, mai jos, înainte ca cel puțin unul dintre membrii organizației să fi participat la sesiunea de orientare pentru sistemul de audit ALTE – neparticiparea la sesiunea ‘Orientare pentru Sistemul de Audit ALTE’ va întârzia procesul de aplicare pentru auditul ALTE, care este o condiție prealabilă pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline.

3)    Aplicați pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline (se avizează de către Consiliul de Administrație)

Înainte ca o organizație să poată aplica pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline, Consiliul de Administrație se va asigura că această organizație:

 • este instituție afiliată de cel puțin un an;
 • a plătit toate taxele aferente statutului de Afiliat Instituțional;
 • a participat la cel puțin 2 evenimente ALTE în anul precedent aplicației (cel puțin unul dintre acestea trebuind să fie o conferință și întâlnire ALTE);
 • cel puțin un reprezentant a participat la ‘Seminarul de orientare în sistemul de audit ALTE’.

Alături de formularul de aplicație pentru a deveni membru ALTE (oferit la cerere de către Secrtariatul ALTE), aplicația trebuie să includă o scrisoare de intenție adresată Secretarului-General ALTE. Scrisoarea trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al organizaței. Această scrisoare ar trebui să exprime intenția de a deveni membru ALTE cu drepturi depline și să includă următoarele informații cu privire la examenul/examenele ce urmează a fi auditate:

 • nivelurile (de ex. A1/B2 etc.);
 • un număr de candidați care le dau;
 • cine le organizează și cum sunt administrate;
 • ce fel de analize statistice ale rezultatelor sunt efectuate;
 • orice noi examene planificate în viitor.

O condiție preliminară pentru a deveni membru cu drepturi depline ALTE este prezentarea unui document care să confirme capacitatea organizației de a încheia contracte cu organizații din alte țări. Membrii cu drepturi depline trebuie să aibă un statut legal în țara în care sunt înregistrați (i.e. nu pot fi neînregistrați).

The above documents shall be reviewed by the ALTE Board of Trustees, either during one of the bi-annual Board meetings or by email. The Board of Trustees will decide if the organisation is suitable to join the Association as ALTE Full Member and undergo an ALTE audit.

If the application is approved by the Board of Trustees, the organisation can start preparing the documentation in order to undergo the audit, assisted by the ALTE Secretariat. In the next section, there is some general information about the ALTE audit system and some links to related documents to help with the organisation and familiarisation with the ALTE audit system.

4)    Aplicați pentru un audit ALTE și efectuați procedurile specifice acestuia

O parte esențială a aplicației pentru a deveni membru cu drepturi depline ALTE este aceea de a urma un audit ALTE. Informații detaliate despre procesul de audit ALTE și despre diferitele sale etape sunt disponibile în Procedurile pentru Audit ALTE. 

Listele de Verificare a Asigurării Calității produse de ALTE (disponibile în Resurse) pot fi de ajutor, de asemenea, ele acoperind următoarele aspecte ale examenelor:

Construcția testelor

Administrarea testelor

Notarea, clasificarea și rezultatele

Analiza examenului și revizuirea post-examinare

Listele de verificare de mai sus pot fi folosite ca un instrument de autoevaluare și se recomandă ca acestea să fie completate de către toate organizațiile care intenționează să aplice pentru auditul ALTE (informațiile despre această etapă a procesului pot fi găsite și în Secțiunea 5 a documentului PFA (Proceduri pentru Audit) menționat mai sus).

5)    Deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Odată procesul de audit ALTE încheiat cu rezultatul ‘Resolved’, organizația va trebui să îndeplinească toate procedurile legale și să semneze Acordul de Membru, pentru a deveni oficial membru cu drepturi depline ALTE. Secretariatul ALTE va oferi anticipat informații detaliate despre toate condițiile legale și despre documentele necesare. 

După semnarea Acordului de Membru, noului membru cu drepturi depline ALTE i se alocă o marcă de calitate unică (Q–mark) și un logo. Aceasta este indicatorul de calitate pe care organizațiile membre îl pot folosi pentru a demonstra că examenele lor au trecut auditul ALTE. Pentru detalii complete referitoare la modul în care Q–mark se poate folosi, consultați Ghidul Q-Mark.

Organizația va fi invitată să pregătească o scurtă prezentare despre instituția sa pentru următoarea întâlnire și conferință ALTE. Aceasta îi va ajuta pe ceilalți membri ALTE să înțeleagă mai bine cum funcționează noua organizație și cu ce tip de examene de limbi lucrează. Organizația va trebui să realizeze, de asemenea, o scurtă descriere a instituției, care va fi inclusă pe site-ul ALTE.

Taxa anuală pentru poziția de membru cu drepturi depline ALTE este de €2,250. Taxa anuală ALTE se plătește în luna ianuarie a fiecărui an, după ce se primește o factură de la Secretariatul ALTE.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această procedură sau la oricare dintre pașii prezentați mai sus, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE (secretariat@alte.org).

Susținut de Wild Apricot Membership Software