deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Benefits of becoming a full member include:

 • Use of the ALTE logo
 • Physical and digital membership certificate
 • Listing on the ALTE website
 • Taking part in the ALTE Quality Management and auditing system (at additional cost)
 • Following a successful audit, use of the Q-Mark which indicates a recognition of quality of language testing
 • Opportunity to host a conference, thus enabling the showcasing of your institution and language tests
 • Opportunity to access ALTE Validation Unit’s services (at additional cost)
 • Opportunity to collaborate on projects
 • Access to sections of the ALTE website such as the electronic discussion forum
 • Invitation to attend ALTE biannual conferences and other events organised for Members
 • Reduced delegate rates at specified ALTE events and training seminars (courses)
 • The opportunity to receive, via email and post, ALTE communications
 • The opportunity to exhibit at appropriate ALTE events
 • The opportunity to work in ALTE Special Interest Groups
 • Opportunities to build international links through the ALTE network, including those of European institutions
 • Opportunities to stand and serve in the Executive and Standing Committees, pending election
 • Invitation to attend the ALTE AGM
 • Voting rights, e.g. in elections to committees or votes at the AGM


Dacă organizația dumneavoastră este interesată să se alăture ALTE ca membru cu drepturi depline, vi se vor solicita informații privitoare la examenele pe care le administrați, legate, de exemplu, de nivelurile oferite, numărul de candidați, cum sunt organizate și administrate examenele, analiză statistică și alte examinări noi planificate. O parte crucială a procesului de aplicație este parcurgerea unui audit ALTE pentru cel puțin unul dintre examenele organizației, ca și participarea regulată și contribuția la evenimentele ALTE. Organizațiilor care doresc să devină membri ALTE li se solicită să se alăture ALTE mai întâi ca afiliați instituționali, urmând să participe la câteva evenimente ALTE, să îi întâlnească pe ceilalți membri și să afle mai multe despre asociație. Membrii cu drepturi depline trebuie să dețină un statut legal în țara în care sunt înregistrați (i.e. trebuie să aibă personalitate juridică).

Sunt 5 etape principale pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline, explicate mai jos:

1) Devine afiliat instituțional ALTE (se aprobă de către Consiliul de Administrație);

2) Participarea regulată la evenimentele ALTE;

3) Apply for ALTE Full Member status (to be approved by the Board of Trustees);

4) Aplicați pentru și desfășurați un audit ALTE (pentru cel puțin unul dintre examenele asociației);

5) Become an ALTE Full Member (upon successful completion of the audit and regular attendance of ALTE events).

Procedura completă pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline

1)    DevenițiAfiliat Instituțional ALTE

The standard procedure for an organisation to join ALTE requires becoming an ALTE Institutional Affiliate in the first instance. Please visit the page on becoming an ALTE Institutional Affiliate for more information about this step, including the application form.

 2)    Participați la evenimentele ALTE (inclusiv la sesiunile de orientare pentru sistemul de audit ALTE)

Înainte ca un afiliat instituțional ALTE să poată aplica pentru auditul ALTE și pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline, trebuie să participe la cel puțin două evenimente ALTE (conferințe, întâlniri SIG, cursuri); cel puțin unul dintre acestea trebuie să fie o întâlnire și conferință bianuală ALTE.

Participarea la evenimentele ALTE și implicarea activă în viața Asociației reprezintă o parte importantă a faptului de a fi afiliat instituțional ALTE, iar acest lucru va fi luat în considerare de către Consiliul de Administrație atunci când se va discuta aplicația pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline. Mai mult, nu este posibil ca procedura de aplicație pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline să fie demarată, așa cum se poate vedea la punctul 3, mai jos, înainte ca cel puțin unul dintre membrii organizației să fi participat la sesiunea de orientare pentru sistemul de audit ALTE – neparticiparea la sesiunea ‘Orientare pentru Sistemul de Audit ALTE’ va întârzia procesul de aplicare pentru auditul ALTE, care este o condiție prealabilă pentru a deveni membru ALTE cu drepturi depline.

3)    Aplicați pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline (se avizează de către Consiliul de Administrație)

Înainte ca o organizație să poată aplica pentru statutul de membru ALTE cu drepturi depline, Consiliul de Administrație se va asigura că această organizație:

 • has been an Institutional Affiliate for at least one year;
 • a plătit toate taxele aferente statutului de Afiliat Instituțional;
 • a participat la cel puțin 2 evenimente ALTE în anul precedent aplicației (cel puțin unul dintre acestea trebuind să fie o conferință și întâlnire ALTE);
 • at least one representative has attended the ‘Orientation to the ALTE Audit System’ session.

Alături de formularul de aplicație pentru a deveni membru ALTE (oferit la cerere de către Secrtariatul ALTE), aplicația trebuie să includă o scrisoare de intenție adresată Secretarului-General ALTE. Scrisoarea trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al organizaței. Această scrisoare ar trebui să exprime intenția de a deveni membru ALTE cu drepturi depline și să includă următoarele informații cu privire la examenul/examenele ce urmează a fi auditate:

 • nivelurile (de ex. A1/B2 etc.);
 • un număr de candidați care le dau;
 • cine le organizează și cum sunt administrate;
 • ce fel de analize statistice ale rezultatelor sunt efectuate;
 • orice noi examene planificate în viitor.

As a pre–requisite to become an ALTE Full Member, a document confirming the organisation has the ability to enter into contracts with organisations in other countries is also needed. Full Members must have a legal status in their country of registration (i.e. they cannot be unincorporated).

The above documents shall be reviewed by the ALTE Board of Trustees, either during one of the bi-annual Board meetings or by email. The Committee will decide if the organisation is suitable to join the Association as ALTE Full Member and undergo an ALTE audit.

Dacă aplicația este aprobată de către Comitetul Executiv, aceasta poate începe pregătirea documentației pentru a desfășura auditul, asistată de către Secretariatul ALTE. În secțiunea următoare veți găsi informații generale despre sistemul de audit ALTE, ca și linkuri către documente care vă vor ajuta la organizarea și familiarizarea cu sistemul de audit ALTE.

4)    Aplicați pentru un audit ALTE și efectuați procedurile specifice acestuia

A crucial part of the application to become an ALTE Full Member is to undergo an ALTE audit. Detailed information on the ALTE auditing process and its different stages is available in the ALTE Procedures for Auditing. 

Listele de Verificare a Asigurării Calității produse de ALTE (disponibile în Resurse) pot fi de ajutor, de asemenea, ele acoperind următoarele aspecte ale examenelor:

Construcția testelor

Administrarea testelor

Notarea, clasificarea și rezultatele

Analiza examenului și revizuirea post-examinare

Listele de verificare de mai sus pot fi folosite ca un instrument de autoevaluare și se recomandă ca acestea să fie completate de către toate organizațiile care intenționează să aplice pentru auditul ALTE (informațiile despre această etapă a procesului pot fi găsite și în Secțiunea 5 a documentului PFA (Proceduri pentru Audit) menționat mai sus).

5)    Deveniți membru ALTE cu drepturi depline

Once the ALTE audit is completed with the outcome ‘Resolved’, the organisation will need to complete all the legal procedures and sign the Membership Agreement to officially become an ALTE Full Member. The ALTE Secretariat will provide detailed information beforehand about all the legal requirements and documents needed. 

After signing the Membership Agreement, the new ALTE Full Member is allocated a unique Q–mark reference and logo. This is the quality indicator which member organisations can use to show that their examinations have passed an ALTE audit. For full details on how the Q–mark can be used, please refer to the Q-Mark Guide.

Organizația va fi invitată să pregătească o scurtă prezentare despre instituția sa pentru următoarea întâlnire și conferință ALTE. Aceasta îi va ajuta pe ceilalți membri ALTE să înțeleagă mai bine cum funcționează noua organizație și cu ce tip de examene de limbi lucrează. Organizația va trebui să realizeze, de asemenea, o scurtă descriere a instituției, care va fi inclusă pe site-ul ALTE.

The annual fee for ALTE Full Members is €2,250. The ALTE annual subscription fees are payable each January upon receipt of the invoice from the ALTE Secretariat.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această procedură sau la oricare dintre pașii prezentați mai sus, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE (secretariat@alte.org).

Susținut de Wild Apricot Membership Software