Deveniți membru cu drepturi depline/membru asociat ALTE

Dacă organizația dumneavoastră este interesată să se alăture ALTE ca Membru cu drepturi depline sau ca Membru Asociat, vi se vor cere informații privitoare la aspecte legate de examenele organizației, precum: nivelurile oferite, numărul de candidați, cum sunt organizate șiadministrate examenele, analizele statistice și orice examene noi pe care le aveți în vedere. O etapă crucială a procesului de aplicare este să supuneți auditului ALTE cel puțin unul dintre examenele organizației; este important, de asemenea, să participați regulat și să contribuiți la evenimentele ALTE. Organizațiilor care doresc să devină Membri ALTE li se solicită să se alăture ALTE mai întâi ca Afiliați Instituționali pentru a participa la câteva evenimente ALTE, a-i întâlni pe ceilalți membri și a afla mai multe despre asociație.

Există cinci pași principali pentru a deveni Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE, care sunt explicați în continuare:

1) Să devină Afiliat Instituțional ALTE (prin aprobarea Comitetului Executiv);

2) Participarea regulată la evenimentele ALTE;

3) Aplicați pentru statutul de Membru cu drepturi depline/ Membru Asociat ALTE (în vederea aprobării de către Comitetul Executiv);

4) Aplicați pentru și desfășurați un audit ALTE (pentru cel puțin unul dintre examenele asociației);

5) Deveniți Membru cu drepturi depline/ Membru Asociat ALTE (după trecerea cu succes a auditului și participarea regulată la evenimentele ALTE).

Procedura completă pentru a deveni membru cu drepturi depline/membru asociat ALTE

1)    DevenițiAfiliat Instituțional ALTE

Procedura standard pentru ca o organizație să se alăture ALTE cere ca aceasta să devină mai întâi Afiliat Instituțional ALTE. Mai jos sunt prezentați pașii pe care trebuie să îi parcurgeți:

1. Completați formularul de aplicație pentru Afiliații Instituționali ALTE și pregătiți un document de susținere cu informații de bază privitoare la organizație, activitatea de testare a limbilor și zonele pe care sperați să le dezvoltați în viitor prin participarea voastră în ALTE.

2. Documentele de mai sus vor fi analizate de Comitetul Executiv ALTE, în timpul uneia dintre întâlnirile bianuale ale Comitetului Executiv sau prin email. Comitetul va decide dacă organizației i se permite să se alăture ALTE ca Afiliat Instituțional. Decizia Comitetului Executiv este finală. 

3. Dacă Comitetul Executiv acceptă organizația dumneavoastră, vi se va solicita să completați și să semnați acordul privind statutul de Afiliat Instituțional ALTE. 

4. După primirea documentului (completat corespunzător și semnat de către reprezentantul legal al organizației), Secretariatul va emite o factură pentru plata taxei anuale aferente statutului de Afiliat Instituțional (500). Taxa se plătește la începutul fiecărui an calendaristic. Dacă organizația semnează acordul privind statutul de Afiliat Instituțional ALTE în sau după 30 iunie, factura se va emite doar pentru jumătate din taxa anuală (250) pentru respectivul an și pentru taxa anuală completă începând din anul următor. 

5. Taxa anuală trebuie plătită la timp, conform termenelor specificate în factură. Întârzierea plății poate afecta afilierea dumneavoastră la ALTE și/sau șansele dumneavoastră de a fi reacceptați în viitor. 

 2)    Participați la evenimentele ALTE (inclusiv la sesiunile de orientare pentru sistemul de audit ALTE)

Înainte ca un Afiliat Instituțional ALTE să aplice pentru derularea unui audit ALTE și să devină Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE, reprezentanți ai instituției trebuie să participe la cel puțin două evenimente ALTE (conferințe, întâlniri GIS, cursuri) și cel puțin una dintre aceste participări trebuie să fie la una dintre întâlnirile și conferințele bianuale ALTE.

Participarea la evenimentele ALTE și participarea activă la viața Asociației e o parte importantă a statutului de afiliat instituțional ALTE și acest lucru va fi luat în considerare de către Comitetul Executiv, când aplicația lor pentru a deveni membru cu drepturi depline/ membru asociat ALTE va fi discutată. Mai mult, nu este posibil să începeți procedura de aplicare pentru statutul de membru cu drepturi depline/membru asociat ALTE, așa cum se menționează mai jos, la punctul 3, înainte ca cel puțin unul dintre reprezentanții organzației să fi participat la sesiunea de orientare pentru sistemul de audit ALTE – neparticiparea la sesiunea ‘Orientarea în sistemul de audit ALTE’ va întârzia procesul de aplicare pentru auditul ALTE, reprezentând o condiție preliminară pentru a deveni membru plin/ membru asociat ALTE.

3)    Aplicați pentru statutul de Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE (aplicația se va supune aprobării de către Comitetul Executiv)

Înainte ca orice organizație să aplice pentru statutul de Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE, Comitetul Executiv se va asigura ca această organizație:

  • este Afiliat Instituțional de cel puțin un an;
  • a plătit toate taxele aferente statutului de Afiliat Instituțional;
  • a participat la cel puțin 2 evenimente ALTE în anul precedent aplicației (cel puțin unul dintre acestea trebuind să fie o conferință și întâlnire ALTE);
  • cel puțin un reprezentant a participat la sesiunea de ‘Orientare în Sistemul de Audit ALTE.

Alături de formularul de aplicație pentru statutul de Membru ALTE (trimis la cererea Secretariatului ALTE), aplicația trebuie să includă o scrisoare oficială de intenție adresată Secretarului General ALTE. Scrisoarea trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al organizației. Această scrisoare trebuie să exprime intenția de a deveni Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE și să includă următoarele informații despre examenul/examenele care vor fi auditate:

  • nivelurile (de ex. A1/B2 etc.);
  • un număr de candidați care le dau;
  • cine le organizează și cum sunt administrate;
  • ce fel de analize statistice ale rezultatelor sunt efectuate;
  • orice noi examene planificate în viitor.

Ca o condiție prealabilă obținerii statutului de Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE, este necesar, de asemenea, un document care să confirme faptul că organizația are abilitatea de a încheia contracte cu organizații din alte țări. Aceasta deoarece, ca membru al ALTE, organizația va trebui să plătească taxa anuală către asociație și să împartă răspunderea.

Documentele de mai sus vor fi analizate de către Comitetul Executiv ALTE, în timpul uneia dintre întâlnirile bianuale sau prin email. Comitetul va decide dacă organizația este potrivită pentru a se alătura Asociației ca Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE și pentru a derula un audit ALTE.

Dacă aplicația este aprobată de către Comitetul Executiv, aceasta poate începe pregătirea documentației pentru a desfășura auditul, asistată de către Secretariatul ALTE. În secțiunea următoare veți găsi informații generale despre sistemul de audit ALTE, ca și linkuri către documente care vă vor ajuta la organizarea și familiarizarea cu sistemul de audit ALTE.

4)    Aplicați pentru un audit ALTE și efectuați procedurile specifice acestuia

Un aspect esențial al aplicației pentru a deveni Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE este derularea unui audit ALTE. Informații detaliate asupra procesului de auditare ALTE și a diferitelor etape ale sale sunt disponibile în Procedurile pentru Audit ALTE. 

Listele de Verificare a Asigurării Calității produse de ALTE (disponibile în Resurse) pot fi de ajutor, de asemenea, ele acoperind următoarele aspecte ale examenelor:

Construcția testelor

Administrarea testelor

Notarea, clasificarea și rezultatele

Analiza examenului și revizuirea post-examinare

Listele de verificare de mai sus pot fi folosite ca un instrument de autoevaluare și se recomandă ca acestea să fie completate de către toate organizațiile care intenționează să aplice pentru auditul ALTE (informațiile despre această etapă a procesului pot fi găsite și în Secțiunea 5 a documentului PFA (Proceduri pentru Audit) menționat mai sus).

5)    Deveniți Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE

După ce auditul ALTE a fost finalizat cu rezultatul ‘Rezolvat’, organizația va trebui să parcurgă toate procedurile legale și săsemneze Actul de Aderare pentru a deveni oficial Membru cu drepturi depline/Membru Asociat ALTE. Secretariatul ALTE va oferi informații detaliate în prealabil privitoare la toate cerințele legale și toate documentele necesare. 

După semnarea Actului de Aderare, noului membru cu drepturi depline/ membru asociat ALTE i se alocă o marcă de referință Q–mark și un logo unice. Acesta este indicatorul de calitate pe care organizațiile membre îl pot utiliza pentru a arăta că examenele lor au trecut un audit ALTE. Pentru detalii complete referitoare la cum se poate utiliza Q–mark, vă rugăm să consultați Ghidul Q-Mark.

Organizația va fi invitată să pregătească o scurtă prezentare despre instituția sa pentru următoarea întâlnire și conferință ALTE. Aceasta îi va ajuta pe ceilalți membri ALTE să înțeleagă mai bine cum funcționează noua organizație și cu ce tip de examene de limbi lucrează. Organizația va trebui să realizeze, de asemenea, o scurtă descriere a instituției, care va fi inclusă pe site-ul ALTE.

Taxa anuală pentru Membrii cu drepturi depline ALTE este de 2,250€, iar pentru Membrii Asociați ALTE este de 1,125€. Taxa anuală ALTE va fi plătită în fiecare lună ianuarie, după primirea facturii de la Secretariatul ALTE.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această procedură sau la oricare dintre pașii prezentați mai sus, vă rugăm să contactați Secretariatul ALTE (secretariat@alte.org).

Susținut de Wild Apricot Membership Software