ALTE Course in Multimodal constructs and technology use in integrated language assessment - Sept 2022

  • 5 sept 2022
  • 16 sept 2022
  • online (Microsoft Teams)

Înscriere

  • Please log in to access this special price

Înscriere

ALTE organizează un curs online de luni, 5 până vineri, 16 septembrie 2022 (luni - vineri), în Constructe multimodale și utilizarea tehnologiei în evaluarea integrată a limbilor.

Cursul va fi susținut de către Profesorul Guoxing Yu (University of Bristol).

Cursul va analiza construcția și validarea/cercetarea sarcinilor de evaluare integrată a limbilor din următoarele trei perspective interrelaționate: integrarea diferitelor abilități lingvistice, input multimodal/realizarea sarcinii și utilizarea tehnologiei. 

Cursul va oferi numeroase oportunități pentru activități practice, inclusiv în crearea de sarcini, scrierea de itemi și dezvoltarea unor propuneri de validare și cercetare relaționate cu sarcinile de evaluare multimodală integrată pe care le-ați creat în timpul cursului.

Accesați acest link pentru a vedea prezentarea cursului.

Înscrierea este deschisă, iar termenul-limită este luni, 22 august 2022.

 ALTE - Asociația Testatorilor de Limbi din Europa este o organizație caritabilă încorporată (CIO), înregistrată în Anglia, numărul asociației 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Susținut de Wild Apricot Membership Software