deveniți afiliat instituțional

1. Completați formularul de aplicație pentru Afiliații Instituționali ALTE și pregătiți un document de susținere cu informații de bază privitoare la organizație, activitatea de testare a limbilor și zonele pe care sperați să le dezvoltați în viitor prin participarea voastră în ALTE.

2. Documentele de mai sus vor fi analizate de Comitetul Executiv ALTE, în timpul uneia dintre întâlnirile bianuale ale Comitetului Executiv sau prin email. Comitetul va decide dacă organizației i se permite să se alăture ALTE ca Afiliat Instituțional. Decizia Comitetului Executiv este finală. 

3. Dacă Comitetul Executiv acceptă organizația dumneavoastră, vi se va solicita să completați și să semnați acordul privind statutul de Afiliat Instituțional ALTE. 

4. După primirea documentului (completat corespunzător și semnat de către reprezentantul legal al organizației), Secretariatul va emite o factură pentru plata taxei anuale aferente statutului de Afiliat Instituțional (500). Taxa se plătește la începutul fiecărui an calendaristic. Dacă organizația semnează acordul privind statutul de Afiliat Instituțional ALTE în sau după 30 iunie, factura se va emite doar pentru jumătate din taxa anuală (250) pentru respectivul an și pentru taxa anuală completă începând din anul următor. 

5. Taxa anuală trebuie plătită la timp, conform termenelor specificate în factură. Întârzierea plății poate afecta afilierea dumneavoastră la ALTE și/sau șansele dumneavoastră de a fi reacceptați în viitor. 


Susținut de Wild Apricot Membership Software