deveniți afiliat instituțional

ALTE Institutional Affiliates are organisations with an interest and active involvement in language testing. They are not full members, and the quality of their tests cannot be guaranteed. However, they aspire to meet high standards of quality in language assessment.

Benefits of becoming an Institutional Affiliate include:

 • Use of the ALTE Institutional Affiliate logo
 • Listing on the ALTE website
 • Opportunity to collaborate on projects
 • Access to sections of the ALTE website
 • Invitation to attend ALTE biannual conferences and other events organised for Members and Affiliates
 • Reduced delegate rates at specified ALTE events and training seminars (courses)
 • The opportunity to receive, via email and post, ALTE communications
 • The opportunity to exhibit at appropriate ALTE events
 • The opportunity to work in ALTE Special Interest Groups
 • Opportunities to build international links through the ALTE network, including those of European institutions


In order to be an Institutional Affiliate, organisations must:

 • be a legal entity (legally registered in a country)
 • have read and agreed with the ALTE constitution
 • have an interest and active involvement in language testing
 • aspire to meet high standards of quality in language testing and adhere to ALTE's Principles of Good Practice


Procedure to become an Institutional Affiliate

1. Complete the ALTE Institutional Affiliate application form and prepare a supporting document with background information regarding the organisation, the work in relation to language testing, and the areas you hope to develop in the future through to your participation in ALTE.

2. Documentele de mai sus vor fi revizuite de către Consiliul de Administrație al ALTE sau în cursul uneia dintre întâlnirile bianuale ale Consiliului, sau prin email. Consiliul va decide dacă organizației i se permite să se alăture ALTE ca afiliat instituțional. Decizia Consiliului este finală. 

3. If the Board accepts your organisation, you will be asked to complete and sign the ALTE Institutional Affiliation agreement. If you would like to examine this document in advance, please contact the ALTE Secretariat.

4. După primirea documentului (completat corespunzător și semnat de către reprezentantul legal al organizației), Secretariatul va emite o factură pentru plata taxei anuale aferente statutului de Afiliat Instituțional (500). Taxa se plătește la începutul fiecărui an calendaristic. Dacă organizația semnează acordul privind statutul de Afiliat Instituțional ALTE în sau după 30 iunie, factura se va emite doar pentru jumătate din taxa anuală (250) pentru respectivul an și pentru taxa anuală completă începând din anul următor. 

5. Taxa anuală trebuie plătită la timp, conform termenelor specificate în factură. Întârzierea plății poate afecta afilierea dumneavoastră la ALTE și/sau șansele dumneavoastră de a fi reacceptați în viitor. 


Susținut de Wild Apricot Membership Software